VGC voorziet 250 CO2-meters voor alle Nederlandstalige kinderopvanginitiatieven in Brussel

In het kader van maximale bescherming tegen de coronapandemie kregen alle Nederlandstalige kinderopvanginitiatieven in Brussel de afgelopen maand een gratis CO2-meter toegestuurd. Zo investeert de VGC in de gezondheid van de medewerkers in de kinderopvang, de kinderen en hun omgeving. Een gezonde binnenlucht helpt om de viruscirculatie tegen te gaan. Deze CO2-meters zijn een handig hulpmiddel om de luchtkwaliteit in de binnenruimtes te controleren. Kinderopvang (en preventieve gezinsondersteuning) gebeurt in groepsverband. Door het nauw contact tussen begeleiders en kinderen is het niet mogelijk om de nodige afstand te bewaren.  

 

VGC-Collegevoorzitter Elke Van den Brandt: 

“Doorheen de pandemie heeft de sector van kinderopvang haar onschatbare waarde bewezen voor de Brusselse ouders. We willen de begeleiders, de kinderen en hun familie zo goed mogelijk beschermen. Daarom is het noodzakelijk om in te zetten op een goede luchtverversing in de binnenruimtes en zo de viruscirculatie tegen te gaan. Net als in de Brusselse scholen voorzien we nu overal CO2-meters, om de kinderopvanginitiatieven maximaal bij de staan.”  

 

De kwaliteitsvolle CO2-meters hebben de vorm van een huisje dat op basis van de kleur van een ingebouwde ledverlichting het niveau van de CO2-concentratie duidelijk maakt. Zolang het lampje groen is, is de luchtkwaliteit van de ruimte zuiver. Wordt het lampje oranje of rood, dan moet er geventileerd worden. Naast de CO2-meter is er ook advies en begeleiding op maat voorzien. Kinderopvanginitiatieven leren op deze manier goed omgaan met ventilatie.  De VGC werkt hiervoor samen met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek nv (VITO nv) voor de aanlevering van de CO2-meters, het informeren, adviseren en begeleiden van de kinderopvanginitiatieven. De totale kost bedraagt €46.000.