VGC zorgt met verzekering gewaarborgd inkomen voor verbetering bescherming personeel

Vanaf 1 september 2022 kunnen contractuele personeelsleden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie genieten van een verzekering ‘Gewaarborgd Inkomen’ bij AG Insurance. Deze collectieve verzekering biedt financiële bescherming bij arbeidsongeschiktheid en begeleiding op maat bij stress-gerelateerde aandoeningen zoals een burn-out.

Deze verzekering is het sluitstuk van het sociaal akkoord 2021-2026 tussen de vakorganisaties en de VGC.

Samen met het aanvullende pensioen is deze verzekering een bijkomende manier om de arbeidsvoorwaarden van statutaire en contractuele medewerkers beter op elkaar af te stemmen”, zegt Brussels minister Sven Gatz, die in VGC bevoegd is voor het personeelsbeleid."

De verzekering zorgt er bovendien voor dat contractuele en statutaire VGC-personeelsleden die langdurig uitvallen door een burn-out of andere stress-gerelateerde psychische aandoeningen een doelgerichte en multidisciplinaire begeleiding krijgen. Daarvoor kunnen ze terecht bij gespecialiseerde hulpverleners om hen terug gezond aan het werk te krijgen én te houden.

Met deze verzekering verstevigen we het aspect personeelszorg binnen het HR-beleid van de VGC”, aldus Gatz. “Samen met doorgedreven ontwikkelingskansen, een gevarieerd en competitief loonpakket en voldoende aandacht voor work-in-life balance mogelijkheden versterken we de aantrekkelijkheid van de VGC als werkgever.”