Vier Nederlandstalige scholen krijgen renovatie van de refter

Onder impuls van Brussels minister Sven Gatz, die bevoegd is voor Onderwijs en Scholenbouw in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), vinden er momenteel in vier scholen renovaties plaats van de refter. Met een totale VGC-subsidie van 145.428 euro worden ze omgetoverd tot gezellige eetplekken. De renovaties vinden plaats in de basisschool Instituut van de Ursulinen in Koekelberg, basisschool Raymond Van Belle in Anderlecht, Sint-Lukas Kunsthumaniora in Schaarbeek en basisschool Ten Nude in Brussel. Elke refter krijgt een eigen, unieke uitstraling.

De VGC moedigt Nederlandstalige scholen in Brussel aan om hun schoolrefters opnieuw in te richten en te renoveren via de projectoproep ​ 'Renovatie schoolrefter'.

“We weten dat de kwaliteit van de schoolomgeving een belangrijke invloed heeft op het onderwijsniveau en het welzijn van leerlingen en leerkrachten”, vertelt minister Gatz. “Met deze oproep realiseren we in scholen aantrekkelijke, duurzame en gezonde ruimtes. Ze dienen als eetzaal tijdens de lunchpauze, maar zijn ook geschikte leer- en werkplekken.”

Het project 'Renovatie schoolrefter' draait om een pedagogisch concept waarin gezondheid, duurzaamheid, gezelligheid en rust samenkomen om het algehele welzijn te bevorderen.

Om de scholen te ondersteunen bij de renovatie van hun schoolrefters, zullen twee scholen gebruikmaken van de expertise van vzw FIX. De medewerkers van deze vzw helpen de refters op een creatieve manier in te richten. Het doel is een nieuwe, eigentijdse en moderne omgeving te creëren, die aansluit bij de behoeften van leerlingen en leerkrachten.