Vijfde infobeurs voor zij-instromers in het onderwijs: informatie over de mooiste job ter wereld

Op woensdag 24 januari organiseerde de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voor de vijfde keer de infobeurs ‘Word leerkracht in Brussel’. In het kader van het nijpende leerkrachtentekort, kregen potentiële zij-instromers antwoord op hun vragen over de overstap naar een job in het onderwijs.

Op de infobeurs vonden potentiële zij-instromers informatie over de educatieve opleidingen in Brussel, flexibele en alternatieve opleidingstrajecten voor zij-instromers en de administratieve voorwaarden (loon, anciënniteit, diplomavereisten) bij een overstap naar het onderwijs. Vertegenwoordigers van de hogeronderwijsinstellingen, AGODI, Actiris, VDAB, de leerwinkel en de VGC stonden opnieuw klaar om vragen van de deelnemers te beantwoorden. Daarnaast waren er ook vertegenwoordigers van de verschillende inrichtende machten van de Brusselse scholen aanwezig om openstaande vacatures aan de gemotiveerde man te brengen.

Op de beurs kregen deelnemers informatie over de subsidies voor zij-instromers die de VGC vorig jaar lanceerde. De subsidie voor terugbetaling van het studiegeld geeft potentiële nieuwe leerkrachten de kans om hun studiegeld terug te krijgen als ze 5 jaar in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel blijven lesgeven. Dankzij een bijkomende inspanning van de VGC kunnen scholen lesuren vrij roosteren om extra studietijd te geven aan de zij-instromers. Een win-win voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Deze startende leerkrachten bieden immers directe versterking aan de Brusselse schoolteams.

“De interesse voor de infobeurs blijft groot: 131 geïnteresseerden schreven zich in”, zegt minister Sven Gatz, bevoegd voor onderwijs in de VGC. “Wie er niet bij kon zijn, maar toch meer informatie wil over een mogelijke overstap naar het onderwijs, kan rekenen op persoonlijke begeleiding door de consulent zij-instromers. De consulent neemt potentiële zij-instromers bij de hand en begeleidt hen op weg naar een nieuwe job in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.”

De infobeurs werd al voor de vijfde keer georganiseerd. De vorige edities werden positief onthaald door zowel de deelnemers als de standhouders. De deelnemers gaven aan dat ze de antwoorden hebben gekregen die ze zochten en de standhouders waren tevreden over de opkomst. De inrichtende machten wisten tijdens de vorige beurzen al een aantal nieuwe leerkrachten te strikken. De infobeurs helpt dus om mensen de stap naar het onderwijs te laten zetten en mee een antwoord te bieden op het lerarentekort in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Meer info: www.leerkrachtbxl.be - leerkrachtbxl@vgc.be