Persberichten

139 resultaten

Vakantiegids krokus-Pasen 2022

Publicatie Type
Cover vakantiegids krokus-Pasen 2022
Vakantiegids krokus-Pasen 2022

Zoek je vakantieactiviteiten voor kleuters, lagereschoolkinderen of leerlingen uit het secundair? Neem dan een kijkje in de Vakantiegids, je kan de gids downloaden of vraag een papieren exemplaar aan via het webformulier.

De Vakantiegids bundelt per gemeente in Brussel activiteiten van de VGC, de sportverenigingen, de gemeenschapscentra, de musea en de jeugdorganisaties. Een handig boekje vol creatieve workshops, speelse en sportieve activiteiten in de krokus- en paasvakantie. 

Wil je graag de meest recente informatie? Kijk dan zeker bij ‘Zoek je sport’ voor sportkampen op sportinbrussel.be of op jonginbrussel.be voor alle vakantieactiviteiten voor kinderen en jongeren.

De VGC verspreidt de Vakantiegids onder andere via de Brusselse Nederlandstalige scholen, partners, gemeenschapscentra en bibliotheken tijdens de maanden december en januari. 

Hoe toegankelijk is uw communicatie? Ga het na met onze tools

Communiceert u met nieuwkomers, personen in armoede, mensen die nog niet zo goed Nederlands kennen? Vraag hen dan in een focusgroep hoe u dat het best concreet doet. Of ga met een checklist na hoe u uw promotiemateriaal kunt verbeteren.

De checklist en gespreksleidraad helpen om uw promotiemateriaal te screenen op toegankelijkheid voor een divers Brussels publiek. Deze instrumenten helpen u om de vormgeving, het beeldmateriaal, het taalgebruik, en de inhoud kritisch te bekijken. U kunt nagaan of Ze gaan ook na of uw doelgroep uw drukwerk, website of pagina op sociale media weet te vinden. En hoe u uw publiek betrekt bij uw communicatie.

Met onze online checklist kunt u zelf meteen aan de slag. Onze gespreksleidraad helpt u om een focusgroep met uw doelpubliek te organiseren. Door de twee instrumenten te gebruiken, verzamelt u gemakkelijk concrete tips en feedback voor uw  communicatie.

Wilt u als Brusselse organisatie uw communicatie toegankelijker maken, maar weet u niet goed hoe?  Volg een vorming toegankelijk Nederlands. Mail hiervoor naar taalbeleid@vgc.be.

Brede scholen: een écht geïntegreerde aanpak

Brede scholen: een écht geïntegreerde aanpak

Brede Scholen zijn scholen die alles inzetten op maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren. Hoe ze dat voor elkaar krijgen? Door samen te werken met de buurt, ouders en organisaties – een écht geïntegreerde aanpak dus. 

Maximale ontwikkelingskansen

Als we aan school denken, denken we vaak aan een schoolgebouw, verplichte lessen en examens. Een school kan veel meer zijn dan dat. Een school is een plaats waar jongeren zich kunnen ontwikkelen. Een Brede School werkt samen met de buurt, ouders en lokale partners in onderwijs, cultuur, sport, jeugd, kinderopvang en welzijn. Ze werken samen aan een leerrijke en fijne omgeving voor alle kinderen en jongeren, vanuit een eenzelfde pedagogische lijn.

Opgroeien als Brussels ketje

Kinderen en jongeren hebben een veilige omgeving nodig om te leren, te oefenen en te ontdekken. Een Brede School is zo’n veilige omgeving. Ze biedt kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen. 

Elke Brede School heeft een eigen focus. Die ontstaat uit de behoeften en talenten van kinderen en jongeren en de mogelijkheden van de wijk.

Geloven in de Brede School

In 2010 keurde het VGC-College de visietekst 'Brede School' goed. Dat gebeurde na een intensieve samenwerking over de grenzen van beleidsdomeinen heen. In de praktijk realiseert de VGC deze visie op drie manieren:

 • VGC subsidieert de Brusselse Brede Scholen voor wijkgerichte en lokale coördinatie.
 • VGC ondersteunt Brusselse Brede Scholen inhoudelijk.
 • VGC stimuleert en coördineert de samenwerking en ontwikkeling van Brede Scholen in Brussel.

De Vlaamse Gemeenschap is een belangrijke partner van de VGC bij de realisatie van Brede School in Brussel.

Ondersteuning van de Brede Scholen in Brussel

Inhoudelijke ondersteuning via het Platform Brede School Brussel

Het Platform Brede School Brussel is deel van het Onderwijscentrum Brussel (OCB). De doelstelling? Deskundigheid bevorderen en de kwaliteit van de Brede Scholen in Brussel bewaken. Ook scholen die geen subsidies ontvangen, kunnen inhoudelijke ondersteuning krijgen. Het OCB voorziet een vormingsaanbod in groep en coaching op maat.

Wijkgerichte en lokale coördinatie

De coördinatoren van de Brede Scholen werken wijkgericht (rond 1 of enkele scholen) of lokaal (voor alle scholen in hun gemeente). Ze regelen de coördinatie, ondersteuning en communicatie van hun Brede School.

Regionale samenwerking

De coördinatoren van de 29 Brede Scholen werken samen via het Platform Brede School Brussel. Zo dragen ze allemaal bij aan de ontwikkeling van Brede School in Brussel. Ze delen hun expertise, ontwikkelen instrumenten en materialen die door alle Brede Scholen gebruikt kunnen worden ...

Brede Scholen in Brussel op kaart

Type
Sorteren op

Traject Brede Scholen

Traject Brede Scholen

Brede Scholen zijn geweldig. Ze zetten de schoolpoort open en halen de buurt binnen. Toch kan de manier waarop brede scholen in Brussel vandaag georganiseerd zijn nog beter. De VGC startte in 2021 een traject om dat aan te pakken

Een duurzame verankering en versterking van Brede School in Brussel

Duurzame verankering en versterking

Toch kan de manier waarop brede scholen in Brussel vandaag georganiseerd zijn nog beter. De VGC startte in 2021 een traject om dat aan te pakken. Wat nodig is? Een betere samenwerking, meer openheid en heldere afspraken. Precies de fundamenten die in elke afzonderlijke Brede School zo belangrijk zijn.

Wat is een Brede School?

Een Brede School is een duurzame samenwerking tussen verschillende organisaties of verenigingen uit dezelfde buurt, waaronder één of meerdere scholen. Samen zorgen zij voor een brede leer- en leefomgeving: zowel tijdens de schooluren als in de vrije tijd, net zo goed in de buurt als op school. Brede Scholen vergroten zo de ontwikkelingskansen voor de leerlingen van Nederlandstalige scholen. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar kinderen en jongeren in armoede​.

Doel van het traject

De VGC geeft samen met de Brede Scholen zelf vorm aan een ondersteuningsmodel dat duurzaam is en werkt voor iedereen. Zo kunnen we de Brede Scholen in Brussel verankeren, verspreiden en versterken.

Zo’n hervorming vertrekt van het geloof in het belang van Brede Scholen, en werd ook afgesproken in het Bestuursakkoord 2019-2024, ‘Brussel is wat we delen’.

De situatie vandaag

De Vlaamse Gemeenschap en de VGC subsidiëren momenteel 29 Brede Scholen in Brussel. Inhoudelijke ondersteuning komt van het Onderwijscentrum Brussel (OCB).

In 15 van de 19 Brusselse gemeentes zijn Brede Scholen. In 10 gemeentes zijn zelfs alle Nederlandstalige scholen verbonden aan een Brede School.

De organisatie van de Brede Scholen verschilt sterk van plek tot plek. Dat heeft gevolgen voor de coördinatoren, de werking en het aantal bereikte ketjes.

Er zijn verschillende werkgevers voor de coördinatoren:

 • 12 gemeentebesturen
 • 11 scholen
 • een vzw voor jeugd, een gemeentelijke vzw en een gemeenschapscentrum

Er zijn verschillende modellen:

 • bij een nestmodel werkt één school samen met de buurt
 • bij een campusmodel speelt de samenwerking zich af op dezelfde campus
 • bij een webmodel werken meerdere scholen samen met elkaar en met de buurt

Het laatste model telt 22 Brede Scholen, 4 scholen volgen het nestmodel en op 3 plekken werkt het campusmodel.

Uitdagingen en uitgangspunten

Vandaag stellen we enkele werkpunten vast:

 • veel kinderen en jongeren worden nog niet bereikt
 • het opdrachtenkader van een Brede School is niet duidelijk genoeg
 • de werkgevers en statuten van de verschillende coördinatoren Brede School zijn onderling te verschillend
 • de betrokkenheid en verankering van de werking van een Brede School binnen de scholen kunnen soms beter

Het traject om Brede Scholen in Brussel te verduurzamen vertrekt van de volgende uitgangspunten:

 • Brede Scholen worden duurzaam en structureel ondersteund
 • elke school kan op termijn deel uitmaken van een netwerk Brede School
 • Brede Scholen zijn een hefboom voor kinderen en jongeren in kansarmoede
 • coördinatoren krijgen een meer eenvormig statuut
 • een helder opdrachtenkader voor Brede School
 • Brede School creëert via een duurzaam netwerk van partners een brede leer- en leefomgeving
 • Brede Scholen zijn netwerken waarvan meerdere scholen deel uitmaken

Brede Scholen werken voor een diversiteit aan leeftijdsgroepen

Hoe ziet het traject eruit?

Bij Brede Scholen zijn altijd heel wat personen, organisaties en overheden betrokken. In dit traject doen zij op verschillende momenten en op verschillende manieren mee.

Het traject bestaat uit drie fases:

 • input bevragingen en overlegmomenten met verschillende betrokkenen, waaronder de coördinatoren, stuurgroepen van de Brede Scholen en werkgevers.
  Bekijk de resultaten van de individuele en groepsenquête.
 • verdieping en modelkeuze: gesprekken met doelgroepen van de Brede Scholen; er wordt dieper ingegaan op belangrijke inhoudelijke en organisatorische uitdagingen. Vervolgens worden modellen gesimuleerd en hun impact in kaart gebracht. Een (selectie van) model(len) wordt voorgelegd aan het College van de VGC die de uiteindelijke keuze maakt rond het toekomstige model.
 • invoering: afhankelijk van het model dat gekozen wordt, is er een periode voorzien voor de invoering. We hopen in de zomer van 2023 van start te kunnen gaan in het nieuwe model.

Tweede Brusselse Dag van de Meertaligheid zet meertalig onderwijs centraal

Image
Zaterdag vond in het Brussels parlement de tweede Dag van de Meertaligheid plaats. Onder het motto Let’s BeTalky Again, was het centrale gespreksthema van deze editie meertaligheid in het onderwijs.
Meer over Tweede Brusselse Dag van de Meertaligheid zet meertalig onderwijs centraal

Een infosessie over COVID-19-vaccinatie

De Brusselse vaccinatiecampagne kan een duwtje in de rug gebruiken. Wilt u hier als brugfiguur uit het werkveld van cultuur-, sport- of jeugdorganisaties ook aan meehelpen, maar weet u niet goed hoe? Misschien heeft u zelf nog twijfels? Dan is een infosessie voor uw leden mogelijks de oplossing. 

INFOSESSIE voor uw leden

U kan gratis een INFOSESSIE voor uw leden reserveren. Een deskundige van eerstelijnszone BruZEL komt dan uitleggen wat COVID-19 is, welke impact dit op de gezondheid heeft en waarom vaccineren belangrijk is.

Praktisch

 • Een infosessie is bedoeld voor uw leden. Op uw vraag kan de infosessie in een andere taal worden gegeven.
 • U kan ook samen met een of meerdere verenigingen een infosessie reserveren.
 • In overleg met eerstelijnszone BruZEL wordt een datum gepland en krijgt u tips om daarover te communiceren.
 • U communiceert zelf naar uw leden over deze infosessie.
 • Hebt u geen locatie, dan kan u terecht in een van de 22 Nederlandstalige gemeenschapscentra. Zij stellen hiervoor gratis een lokaal ter beschikking. U kan zelf het lokaal in een gemeenschapscentrum reserveren of het via de VGC laten reserveren.

Interesse? Neem contact op met katrien.verbeek@vgc.be

Dit initiatief is georganiseerd door de VGC, samen met eerstelijnszone BruZEL en Logo Brussel.

Subsidie voor sportief vakantieaanbod: kerstvakantie 2021

Een kwalitatief en goed uitgebouwd sportaanbod tijdens de vakantieperiodes is een waardevolle aanvulling op het duurzaam sportaanbod (binnen en buiten de sportvereniging).

Het dompelt de deelnemers gedurende meerdere dagen onder in een sportprogramma. Hierdoor leren ze nieuwe sporten kennen en krijgen ze mogelijk ook de smaak te pakken om bepaalde sporten te beoefenen gedurende het hele sportseizoen.

Aan het vakantieaanbod wordt een basissubsidie toegekend. Bijkomende subsidies zijn mogelijk, voor zover dit gekoppeld is aan effectief gemaakte kosten voor het inzetten van deskundige begeleiding en de huur van infrastructuur en materiaal. Aanbieders die een aangepast deelnamegeld vragen aan deelnemers met een statuut voor verhoogde tegemoetkoming, krijgen nog een bijkomende betoelaging.

DEF 0191
Dossierbeheerder
Tom Van Gyseghem
Contactpersoon
Tom Van Gyseghem
Telefoonnummer
26-08-2021
06-12-2021
Reglementering

Alle details vindt u in het subsidiereglement en bijlages.

Subsidieaanvragen dienen uiterlijk 3 weken voor de start van het sportief vakantieaanbod worden ingediend. 
Verslagformulieren dienen uiterlijk 6 weken na het einde van het sportaanbod worden ingediend.
Een volledig en correct ingevuld verslagformulier bevat de nodige bewijsstukken in verband met de weekplanning, de gemaakte huur- en lesgeverskosten en de deskundigheid van de lesgevers.

In alle vormen van communicatie wordt de VGC-sportdienst vermeld als subsidiërende overheid, volgens de richtlijnen van de huisstijlgids van de VGC. 
Download het Sport-N-Brussellogo.

 

 

 

Reglementering

Alle details vindt u in het subsidiereglement en bijhorende bijlages aan de rechterzijde in het e-loket.

Subsidieaanvragen dienen uiterlijk 3 weken voor de start van het sportief vakantieaanbod worden ingediend. 

Verslagformulieren dienen uiterlijk 6 weken na het einde van het sportaanbod worden ingediend.

Een volledig en correct ingevuld verslagformulier bevat de nodige bewijsstukken in verband met de weekplanning, de gemaakte huur- en lesgeverskosten en de deskundigheid van de lesgevers.

 

In alle vormen van communicatie wordt de VGC-sportdienst vermeld als subsidiërende overheid, volgens de richtlijnen van de huisstijlgids van de VGC.

Download het Sport-N-Brussellogo.

Toon alleen de eerste tab
On
Gesloten subsidie
Off
Start aanvraag via E-loket
On
Subsidiedomeinen
ADCJS

Cursusaanbod van de 22 gemeenschapscentra

Publicatie Type
cover cursusbrochure
Cursusaanbod van de 22 gemeenschapscentra

De Brusselse gemeenschapscentra bieden een heleboel leerrijke activiteiten aan, voor jong én oud. Je kunt allerlei cursussen en workshops volgen in een ongedwongen, gezellige sfeer. Jouw beleving staat voorop.

Wil je een gedrukte versie? Dat kan via het winkelkarretje op deze pagina of haal je gratis brochure in een van de 22 centra, bibliotheken of Muntpunt.

Kan je niet wachten? Download de brochure of kijk op www.n22.brussels/cursusaanbod-N22.