Persberichten

103 resultaten

Brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk vanaf 20 november 2021

Vanaf 20 november bent u verplicht een mondmasker te dragen vanaf de leeftijd van10 jaar in de volgende situaties:

 • in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer;
 • bij de medische en niet-medische contactberoepen;
 • in zorginstellingen;
 • in inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend;
 • bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement;
 • in winkels en winkelcentra;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsbesturen;
 •  in publieke gebouwen en gerechtsgebouwen;
 • in bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen behorende tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
 • in fitnesscentra
 • in gebouwen voor de erediensten.

Verplicht telewerk

Telewerk wordt verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk. Vanaf 13 december wordt het aantal terugkeerdagen opgetrokken naar maximaal twee per personeelslid.

Dit moet bijdragen aan het verminderen van het aantal contacten, ook op het openbaar vervoer.

Covid Safe Ticket+

Op vele plaatsen heeft u binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een Covid Safe Ticket (CST) nodig om veilig deel te nemen aan activiteiten. De overheid wil de bevolking beschermen op plaatsen waar het moeilijk is om afstand te bewaren of een mondmasker te dragen. Bovendien wil ze door deze tijdelijke maatregel het sociale en economische leven draaiend houden.

Met een CST bewijst u dat u gevaccineerd, negatief getest of genezen bent van Covid-19.

Op plaatsen waar u een Covid Safe Ticket moet tonen, ziet u de gele sticker. 

Het gaat om cafés, restaurants, sport- en fitnessclubs, handelsbeurzen, congressen, cultuurhuizen en andere plaatsen die tot de recreatie- of feestsector behoren. Ook ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen zijn verplicht een CST te vragen aan bezoekers.

Hoe vraagt u een CST aan?

 • Covid Safe Be-app: download de app op uw smartphone. Dit filmpje toont hoe u dat doet. 
 • Website: op www.covidsafe.be vindt u de link naar de overheidswebsites waar u het CST-certificaat kan downloaden en afdrukken.
 • Telefonisch: bel het callcenter op 02 214 19 19. Aan de hand van uw rijksregisternummer krijgt u het document opgestuurd naar uw thuisadres. 

Klik op de FAQ-pagina van de GGC voor actuele informatie. 

Raadpleeg hier de infographic over het Covid Safe Ticket met een samenvatting van de belangrijkste maatregels rond het CST.

Vlaamse Gemeenschapscommissie bereikt akkoord over historische meerjarenbegroting

Gisteren is voor het eerst in de geschiedenis van de Vlaamse Gemeenschapscommissie de meerjarenbegroting van de VGC ingediend. Dat is historisch, omdat de VGC tot nog toe werkte met jaarlijkse begrotingen. De meerjarenbegroting is gekoppeld aan het strategisch meerjarenplan, dat is uitgewerkt in samenspraak met burgers, organisaties uit het N-netwerk, de VGC administratie en de collegeleden.

De meerjarenbegroting is een essentiële component van een nieuwe bestuurscultuur, gericht op de Brusselaars en hun toekomst. We koppelen budgetten aan gerichte doelstellingen uit het meerjarenplan, wat ons toelaat om op lange termijn te werken, en echt te investeren in de toekomst van de Brusselaars. Ik dank de collega’s hartelijk voor de constructieve samenwerking die heeft geleid tot deze eerste, historische, meerjarenbegroting”, aldus collegevoorzitter Elke Van den Brandt.

Een belangrijke beleidsdoelstelling van dit college is de maximale ontwikkeling van de talenten van de Brusselaars. Het Nederlandstalig onderwijs speelt daarin een cruciale rol. Met de meerjarenbegroting koppelt de VGC daar vandaag ook de nodige budgetten aan. De VGC investeert zodat het Nederlandstalig onderwijs in Brussel kan blijven groeien, en meer Brusselse kinderen een plek kunnen krijgen op school, zowel in het basisonderwijs, met een groei van 1281 plaatsen, als in het secundair onderwijs, met een groei van 1310 plaatsen.

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel blijft groeien. Begin oktober telden de Nederlandstalige scholen meer dan 50.000 leerlingen. Dat is een groei van 1,7 % ten opzichte van vorig schooljaar. Het is onze opdracht om te blijven investeren in voldoende extra zitjes op de schoolbanken, daar waar de noden het hoogst zijn, zodat elk kind kan rekenen op een kwaliteitsvolle plaats in het onderwijs. We maken daartoe goede afspraken met de inrichtende machten, de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We zien erop toe dat de projecten zo snel en efficiënt mogelijk worden gerealiseerd. In 2022 starten 21 schoolvestigingen met bouwen of met een nieuwe fase van een lopend infrastructuurdossier. Bij 13 daarvan neemt de VGC de volledige financiering, of een deel ervan, voor haar rekening. In totaal worden 1.281 plaatsen in het basisonderwijs en 1.310 plaatsen in het secundair onderwijs gecreëerd. Opvallende projecten zijn de nieuwe basisscholen voor Poelbos en De Kleine Geuzen in Jette, Steinerschool in Anderlecht, Zavelberg in Sint-Agatha-Berchem, De Stadsmus in Oudergem en Sint-Martinus en Imelda in Molenbeek”, zegt Sven Gatz, collegelid bevoegd voor Onderwijs.

Voor de bevoegdheden Cultuur, Jeugd, Sport, Gemeenschapscentra en Samenleven & Diversiteit stijgt de enveloppe aanzienlijk voor de periode 2022-2025. Hiermee wordt onder meer het kunstenbeleid versterkt, investeert de VGC in de renovatie van twee Gemeenschapscentra (GC Nekkersdal en GC Maalbeek) en worden extra middelen voor sportinfrastructuur en -verenigingen voorzien. Collegeleden Smet en Van den Brandt slaan vanuit hun bevoegdheden de handen in elkaar om in te zetten op het welzijn van kinderen en jongeren in onze stad en om eenzaamheid bij ouderen aan te pakken. In 2022 zal het proefproject CoNnect, dat gericht is op sociale netwerking en participatie voor inburgeraars, worden geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie zal een duurzaam kader worden ontwikkeld zodat we ook na juni 2022 Brusselse inburgeraars warm kunnen onthalen in het N-netwerk. Tot slot zal nog meer op onze (amateur) kunstenaars worden ingezet. Eerder dit jaar werd het ambitieuze Plan Atelier gelanceerd, waarbij atelierruimte wordt gecreëerd voor kunstenaars op korte, middellange en lange termijn.

De transitie van Brussel naar een stad op mensenmaat is al jarenlang mijn grote drijfveer. De Brusselaars zijn niet enkel de reden waarom ik aan politiek doe, ze zijn bovendien ook mijn grootste partners. En daarom zullen we de komende jaren vanuit de bevoegdheden Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra vooral in mensen zelf investeren. Zo zullen we verder strijden tegen eenzaamheid in onze stad, gaan we nog meer sportinfrastructuur voorzien, gaan we onze kunstenaars verder ondersteunen, gaan we Brusselaars ook deze zomer een heerlijke ‘staycation’ laten beleven en staan er heel wat projecten voor en met onze jongeren op til,” zegt Pascal Smet, VGC-collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra.

Een laatste opvallende maatregel uit de meerjarenbegroting is de forse investering in kinderopvang. Bovenop de 248 plaatsen die gecreëerd worden in samenwerking met de Vlaamse regering investeert de VGC zelf in 230 extra opvangplaatsen. De VGC voorziet een nieuwe uitbreidingsronde van 220 kindplaatsen met inkomenstarief, waarbij prioriteit gegeven wordt aan kinderdagverblijven die door VGC gebouwd zijn. Daarnaast wordt het aantal dringende opvangplaatsen uitgebreid. Dit zijn opvangplaatsen die worden voorbehouden voor mensen die snel een opvangplaats nodig hebben, onder meer door opleiding, werk, ziekte of een crisissituatie. Er komen 10 plaatsen bij, wat het totaal op 42 brengt. Voor de extra investering in 230 opvangplaatsen wordt een bijkomend budget van 2,5 miljoen vrijgemaakt.

We willen dat alle Brusselse kinderen in goede omstandigheden kunnen opgroeien in Brussel. Betaalbare kinderopvang is een cruciale hefboom voor de ontwikkeling van kinderen en voor de sociale en economische situatie van Brusselse gezinnen. Wat Vlaanderen niet doet, doet de VGC zelf. De nood is te groot, en dus zetten we met de VGC alles op alles om 230 bijkomende plaatsen te creëren. Dat betekent dat reeds in 2022 4 nieuwe kinderopvanglocaties zullen worden geopend. We maken samen de kinderopvang toegankelijker door de aanmelding in het Frans of Engels mogelijk te maken, en investeren in het vormingsaanbod voor de begeleiders,” aldus collegevoorzitter Elke Van den Brandt.

Vlaamse Gemeenschapscommissie bereikt akkoord over historische meerjarenbegroting

Image
Vandaag is voor het eerst in de geschiedenis van de Vlaamse Gemeenschapscommissie de meerjarenbegroting van de VGC ingediend. Dat is historisch, omdat de VGC tot nog toe werkte met jaarlijkse begrotingen. De meerjarenbegroting is gekoppeld aan het strategisch meerjarenplan, dat is uitgewerkt in samenspraak met burgers, organisaties uit het N-netwerk, de VGC administratie en de collegeleden.
Meer over Vlaamse Gemeenschapscommissie bereikt akkoord over historische meerjarenbegroting

Hoe toegankelijk is uw communicatie? Ga het na met onze tools

Communiceert u met nieuwkomers, personen in armoede, mensen die nog niet zo goed Nederlands kennen? Vraag hen dan in een focusgroep hoe u dat het best concreet doet. Of ga met een checklist na hoe u uw promotiemateriaal kunt verbeteren.

De checklist en gespreksleidraad helpen om uw promotiemateriaal te screenen op toegankelijkheid voor een divers Brussels publiek. Deze instrumenten helpen u om de vormgeving, het beeldmateriaal, het taalgebruik, en de inhoud kritisch te bekijken. U kunt nagaan of Ze gaan ook na of uw doelgroep uw drukwerk, website of pagina op sociale media weet te vinden. En hoe u uw publiek betrekt bij uw communicatie.

Met onze online checklist kunt u zelf meteen aan de slag. Onze gespreksleidraad helpt u om een focusgroep met uw doelpubliek te organiseren. Door de twee instrumenten te gebruiken, verzamelt u gemakkelijk concrete tips en feedback voor uw  communicatie.

Wilt u als Brusselse organisatie uw communicatie toegankelijker maken, maar weet u niet goed hoe?  Volg een vorming toegankelijk Nederlands. Mail hiervoor naar taalbeleid@vgc.be.

'Eenzaamheid is een probleem van iedereen' - Het middenveld en de politiek zoeken samen concrete oplossingen

Image
Eenzaamheid is universeler dan men soms laat uitschijnen. Bijna de helft van de Belgen maakt het mee en in 2015 was 11% van de Brusselaars ontevreden over zijn sociale contacten. Odisee lanceert vandaag de ‘Resokit’-tool en voerde op vraag van de VGC een onderzoek uit om de thematiek in beeld te brengen en beleidsadviezen boven water te halen. “Eenzaamheid is een subjectief gevoel, waarvoor maatwerk nodig is.” Hoe kan het beleid het mogelijk maken om het gevoel van eenzaamheid of om het sociaal isolement een halt toe te roepen? Wat is de rol van een netwerk hierin? Op de Studiedag tegen Eenzaamheid (21/10) doorbreken we het taboe en gaan we in dialoog op zoek naar oplossingen. 
Meer over 'Eenzaamheid is een probleem van iedereen' - Het middenveld en de politiek zoeken samen concrete oplossingen

Uitbreiding Covid Safe Ticket vanaf 15 oktober 2021

Vanaf 15 oktober heeft u op vele plaatsen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een Covid Safe Ticket (CST) nodig om veilig deel te nemen aan activiteiten. De overheid wil de bevolking extra beschermen op plaatsen waar het moeilijk is om afstand te bewaren of een mondmasker te dragen. Bovendien wil ze door deze tijdelijke maatregel het sociale en economische leven draaiend houden.

Met een CST bewijst u dat u gevaccineerd, negatief getest of genezen bent van COVID-19.

Op plaatsen waar u een Covid Safe Ticket moet tonen, ziet u de gele sticker. 

Het gaat om cafés, restaurants, sport- en fitnessclubs, handelsbeurzen, congressen, cultuurhuizen en andere plaatsen die tot de recreatie- of feestsector behoren. Ook ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen zijn verplicht een CST te vragen aan bezoekers.

Hoe vraagt u een CST aan?

 • Covid Safe Be-app: download de app op uw smartphone. Dit filmpje toont hoe u dat doet. 
 • Website: op www.covidsafe.be vindt u de link naar de overheidswebsites waar u het CST-certificaat kan downloaden en afdrukken.
 • Telefonisch: bel het callcenter op 02 214 19 19. Aan de hand van uw rijksregisternummer krijgt u het document opgestuurd naar uw thuisadres. 

Klik op de FAQ-pagina van de GGC voor actuele informatie. 

Raadpleeg hier de infographic over het Covid Safe Ticket met een samenvatting van de belangrijkste maatregels rond het CST.

Brede scholen: een écht geïntegreerde aanpak

Brede scholen: een écht geïntegreerde aanpak

Brede Scholen zijn scholen die alles inzetten op maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren. Hoe ze dat voor elkaar krijgen? Door samen te werken met de buurt, ouders en organisaties – een écht geïntegreerde aanpak dus. 

Maximale ontwikkelingskansen

Als we aan school denken, denken we vaak aan een schoolgebouw, verplichte lessen en examens. Een school kan veel meer zijn dan dat. Een school is een plaats waar jongeren zich kunnen ontwikkelen. Een Brede School werkt samen met de buurt, ouders en lokale partners in onderwijs, cultuur, sport, jeugd, kinderopvang en welzijn. Ze werken samen aan een leerrijke en fijne omgeving voor alle kinderen en jongeren, vanuit een eenzelfde pedagogische lijn.

Opgroeien als Brussels ketje

Kinderen en jongeren hebben een veilige omgeving nodig om te leren, te oefenen en te ontdekken. Een Brede School is zo’n veilige omgeving. Ze biedt kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen. 

Elke Brede School heeft een eigen focus. Die ontstaat uit de behoeften en talenten van kinderen en jongeren en de mogelijkheden van de wijk.

Geloven in de Brede School

In 2010 keurde het VGC-College de visietekst 'Brede School' goed. Dat gebeurde na een intensieve samenwerking over de grenzen van beleidsdomeinen heen. In de praktijk realiseert de VGC deze visie op drie manieren:

 • VGC subsidieert de Brusselse Brede Scholen voor wijkgerichte en lokale coördinatie.
 • VGC ondersteunt Brusselse Brede Scholen inhoudelijk.
 • VGC stimuleert en coördineert de samenwerking en ontwikkeling van Brede Scholen in Brussel.

De Vlaamse Gemeenschap is een belangrijke partner van de VGC bij de realisatie van Brede School in Brussel.

Ondersteuning van de Brede Scholen in Brussel

Inhoudelijke ondersteuning via het Platform Brede School Brussel

Het Platform Brede School Brussel is deel van het Onderwijscentrum Brussel (OCB). De doelstelling? Deskundigheid bevorderen en de kwaliteit van de Brede Scholen in Brussel bewaken. Ook scholen die geen subsidies ontvangen, kunnen inhoudelijke ondersteuning krijgen. Het OCB voorziet een vormingsaanbod in groep en coaching op maat.

Wijkgerichte en lokale coördinatie

De coördinatoren van de Brede Scholen werken wijkgericht (rond 1 of enkele scholen) of lokaal (voor alle scholen in hun gemeente). Ze regelen de coördinatie, ondersteuning en communicatie van hun Brede School.

Regionale samenwerking

De coördinatoren van de 29 Brede Scholen werken samen via het Platform Brede School Brussel. Zo dragen ze allemaal bij aan de ontwikkeling van Brede School in Brussel. Ze delen hun expertise, ontwikkelen instrumenten en materialen die door alle Brede Scholen gebruikt kunnen worden ...

Brede Scholen in Brussel op kaart

Type
Sorteren op