Persberichten

3 resultaten

Gatz blijft tweetalige lerarenopleiding in Brussel ondersteunen

Image
Op voorstel van Brussels minister Sven Gatz besliste het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie de tweetalige lerarenopleiding van de Erasmushogeschool (EhB) en Haute Ecole Francisco Ferrer (HEFF) verder met 125.000 euro te subsidiëren.
Meer over Gatz blijft tweetalige lerarenopleiding in Brussel ondersteunen

VGC investeert in 177 bijkomende betaalbare kinderopvangplaatsen

Image
De Brusselse VGC creëert de komende twee jaar nog eens 177 kinderopvangplaatsen bij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het kader van de bestaande nood aan betaalbare kinderopvang is dit een belangrijke investering van de VGC in bijkomende plaatsen. 
Meer over VGC investeert in 177 bijkomende betaalbare kinderopvangplaatsen

Brusselse Nederlandstalige bibliotheken gaan voluit voor samenwerking: naar één bibliotheekreglement

Image
Brusselse Nederlandstalige bibliotheken gaan voluit voor samenwerking: naar één bibliotheekreglement.
Meer over Brusselse Nederlandstalige bibliotheken gaan voluit voor samenwerking: naar één bibliotheekreglement

Nieuwe campus voor De Droomboom met tienerschool en antenne voor de Kunstacademie

Image
Stad Brussel bouwt een nieuwe campus voor Basisschool De Droomboom in de Wittouckstraat in Laken. De Stad grijpt deze werken aan om basisschool De Droomboom uit te breiden met een tienerschool en op de campus een volwaardige antenne van de Hoofdstedelijke Kunstacademie op te starten. De nieuwe sportinfrastructuur werd zo ontworpen dat ze makkelijk opengesteld kan worden tot de buurt.
Meer over Nieuwe campus voor De Droomboom met tienerschool en antenne voor de Kunstacademie

Lokale projecten brengen de natuur terug naar de stad 

Image
Met het stadsvernieuwingsproject ‘Groenblauw bxl’ investeert de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in meer natuur en water in de stad voor en door Brusselaars. De projecten vertrekken vanuit de buurt en de buurtbewoners, versterken de sociale cohesie van de buurt en vernieuwen de stad op kleine schaal. De VGC coördineert dit project om de biodiversiteit en de korte voedselketen in de stad te bevorderen. Hiervoor kreeg de VGC een investeringssubsidie van 250.000 EUR van de Vlaamse Regering.
Meer over Lokale projecten brengen de natuur terug naar de stad 

VGC stelt hele patrimonium beschikbaar voor zonnepanelen

Image
Gevebord
© Cedric Michiels
Het VGC-college heeft beslist om al haar gebouwen beschikbaar te stellen voor de plaatsing van zonnepanelen. Het VGC-patrimonium bestaat uit een 35-tal gebouwen, waarvan we er nu al 21 beschikbaar stellen om dit jaar te voorzien van zonnepanelen. Het gaat om 14 gemeenschapscentra, 4 onderwijssites en 3 administratiehuizen. Het overgrote deel van het VGC-patrimonium in Brussel krijgt op die manier nog dit jaar zonnepanelen op het dak.
Meer over VGC stelt hele patrimonium beschikbaar voor zonnepanelen

Onderwijscampus St. Michel in Molenbeek feestelijk geopend

Image
Op woensdag 8 juni 2022 opende Campus St. Michel in Molenbeek, in aanwezigheid van Brussels minister Sven Gatz, officieel haar deuren. Op de nieuwe campus namen twee secundaire scholen hun intrek, GO! 4 cITy van het Gemeenschapsonderwijs en het Imelda-instituut van de vzw KATOBA. Samen zijn ze goed voor 1.400 leerlingen en een breed aanbod van technische, beroepstechnische en ASO-richtingen.
Meer over Onderwijscampus St. Michel in Molenbeek feestelijk geopend

Brusselse gemeenschapscentra worden open ontmoetingsplek voor mensen op de vlucht uit Oekraïne

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne hebben heel wat mensen op de vlucht zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd. Vanaf 9 juni zullen ze elkaar ook fysiek kunnen ontmoeten tijdens infosessies in drie Brusselse Gemeenschapscentra (GC’s).

Meer over Brusselse gemeenschapscentra worden open ontmoetingsplek voor mensen op de vlucht uit Oekraïne

Gatz organiseert tweede infobeurs voor kandidaat-leerkrachten

Image
Leerkracht worden, is het iets voor jou? Kom het te weten op de infobeurs.
Ons onderwijs worstelt overal met een tekort aan leerkrachten. Ook in Brussel, waar het Nederlandstalig onderwijs de jongste jaren een sterke toename van het aantal leerlingen kende, hebben scholen het moeilijk om voldoende leerkrachten te vinden. Met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) plant minister Gatz, die in het Brussels gewest bevoegd is voor het Nederlandstalig onderwijs, op 1 juni voor de tweede keer een infobeurs.
Meer over Gatz organiseert tweede infobeurs voor kandidaat-leerkrachten