Persberichten

87 resultaten

Save the date 25/09: Brusselse Dag van de Meertaligheid

Image
Meer over Save the date 25/09: Brusselse Dag van de Meertaligheid

Vlaamse Gemeenschapscommissie trekt volop de kaart van gedeeld gebruik schoolsportinfrastructuur

Image
In september 2021 wordt een nieuw deel van de  scholencampus St.Michel in de Maritiemwijk in Molenbeek geopend. Naast onderwijs, zijn er ook verschillende sportclubs en vrijetijdsorganisaties die een plek krijgen in de sportzalen van het Imelda-Instituut en GO!4cITy. Door schoolsportinfrastructuur na de schooltijd open te stellen voor andere organisaties, wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Brusselaars meer ontwikkelingskansen bieden en de sociale cohesie in de buurt stimuleren.
Meer over Vlaamse Gemeenschapscommissie trekt volop de kaart van gedeeld gebruik schoolsportinfrastructuur

Vlaamse Gemeenschapscommissie verlengt internetabonnementen voor kwetsbare leerlingen

Image
Tijdens de eerste lockdown installeerde de vzw STARTPROjecten met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) internetverbindingen bij 73 scholieren uit Nederlandstalige secundaire scholen in Brussel die thuis geen toegang tot internet hadden. De VGC heeft beslist om de subsidie voor deze internetverbindingen met een jaar te verlengen.
Meer over Vlaamse Gemeenschapscommissie verlengt internetabonnementen voor kwetsbare leerlingen

Connect blijft ouderbetrokkenheid op school ondersteunen

Image
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) verlengt het project Connect van de vzw i-mens. Connect ondersteunt een goede samenwerking en communicatie tussen scholen en ouders in een kansarme situatie. Met dit project worden ouders ook op een laagdrempelige manier toegeleid naar het welzijnswerk.
Meer over Connect blijft ouderbetrokkenheid op school ondersteunen

VGC subsidieert aankoop of leasing van ICT-materiaal in het volwassenenonderwijs

Image
De instellingen van het Nederlandstalige volwassenenonderwijs in Brussel kunnen dankzij een nieuwe subsidie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) ICT-materialen aankopen of leasen om het leren en lesgeven in een digitale omgeving te versterken. Zo zorgt de VGC ook voor een digisprong in het volwassenenonderwijs.
Meer over VGC subsidieert aankoop of leasing van ICT-materiaal in het volwassenenonderwijs

Nieuwe speelplaats voor vijf Nederlandstalige basisscholen in Brussel

Image
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) geeft een BuitenSpel-subsidie van 470.500 euro aan vijf Nederlandstalige basisscholen in Brussel. Hiermee kunnen de scholen hun speelplaats volledig renoveren en ombouwen tot een creatieve en uitdagende speelplek. Leerkrachten, leerlingen en ouders werken mee aan de nieuwe inrichting.
Meer over Nieuwe speelplaats voor vijf Nederlandstalige basisscholen in Brussel

Tien miljoen voor het Nederlandstalig deeltijds kunstonderwijs (DKO) in Brussel

Image
De Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de inrichtende machten zetten met een totale investering van tien miljoen euro hun schouders onder een infrastructuurplan dat de pijnpunten in het Nederlandstalig deeltijds kunstonderwijs (DKO) in Brussel wil wegwerken. Er komen investeringen in de academies van Sint-Agatha-Berchem, Sint-Pieters Woluwe, Etterbeek, Jette en Schaarbeek.
Meer over Tien miljoen voor het Nederlandstalig deeltijds kunstonderwijs (DKO) in Brussel

Nieuwe campagne VGC-speelpleinen legt de focus op taal

Image
Al spelend leert een kind heel wat bij en met taal is dat niet anders. Daarom werkten Onderwijscentrum Brussel en de VGC-speelpleinen, met de steun van de Vlaamse overheid, het project ‘Hier Spelen we met Taal’ uit. Dat wordt vanaf deze zomer uitgerold op de speelpleinen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Dit project stimuleert het taalgebruik op de speelpleinen én thuis.
Meer over Nieuwe campagne VGC-speelpleinen legt de focus op taal

Nieuw sociaal akkoord voor VGC

Image
Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft met de vakorganisaties een nieuw sociaal akkoord beklonken dat aansluit bij wat het bestuursakkoord 2019-2024 ‘Brussel is wat we delen’ uittekende voor de personeelsleden van de VGC. Kernwoorden daarin zijn gemotiveerde en gelukkige personeelsleden, welbevinden, welzijn en betrokkenheid. De VGC investeert via dit sociaal akkoord meer dan twee miljoen euro in haar personeel. Dit College levert daarmee de grootste financiële inspanning ooit.
Meer over Nieuw sociaal akkoord voor VGC