n Brussel - naar homepage

Veelgestelde vragen

Hier vind je een antwoord op enkele veelgestelde vragen.

Nog vragen?

Mail naar samenleven.diversiteit@vgc.be.

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet je voldoen aan volgende criteria:

  • een vereniging zonder winstoogmerk of feitelijke vereniging zijn;
  • een maatschappelijke zetel en/of een correspondentieadres hebben in het Brussels hoofdstedelijk gewest;
  • als Nederlandstalig kunnen beschouwd worden;
  • een werking en doelpubliek hebben dat verspreid is over het geheel of een gedeelte van het Brussels hoofdstedelijk gewest.

Je krijgt maximaal 5.000 EUR per project.

Een dossier indienen kan doorlopend. Er zijn geen oproepdata. Het is wel belangrijk dat je ten laatste 8 weken voor de start van het project een aanvraagdossier indient.

Je hebt een jaar de tijd om het project te realiseren.

Een projectsubsidie kan maximaal twee maal worden verlengd.

Per begrotingsjaar kennen we maximaal één projectsubsidie per initiatiefnemer toe. 

Je kan zowel middelen voor personeel als werking aanvragen. Je mag de projectsubsidie enkel gebruiken voor activiteiten in het kader van het project waarvoor de subsidie werd toegekend.