n Brussel - naar homepage

Projectsubsidie "Kom uit je Kot"

Kom uit je kot!

Ben je student in Brussel en wil je een activiteit organiseren of een project op poten zetten waarmee je inzet op Brussel als studentenstad? 
Via onderstaande aanvraagformulier kan een projectsubsidie worden aangevraagd door:

  • een feitelijke vereniging (vanaf 2 studenten)
  • een vzw
  • een officieel orgaan ter vertegenwoordiging van studenten binnen een Nederlandstalige hogeronderwijsinstelling. 

De voorwaarden voor subsidiëring staan in het reglement voor de projectsubsidie Studentenzaken.
Het ingediende project moet aantonen dat het inzet op volgende doelstelling(en):

  • Versterken van het gemeenschapsgevoel van de Brusselse studenten onderling.
  • Versterken van de link tussen student en Brussel en/of Brusselaars.
  • Promoten van Brussel als leef-, leer- en werkstad voor studenten.

De aanvragen worden zo snel mogelijk na indiening behandeld en beantwoord. 

1. Aanvrager
De aanvrager is eveneens de initiatiefnemer van het project.
Vul de naam en voornaam van de contactpersoon in.