Cartografie van de Nederlandstalige gezinsvoorzieningen in Brussel

Publicatiedatum drukwerk
Deze publicatie is niet te bestellen. U kunt ze wel downloaden.

Dit onderzoek van de UGent, in opdracht van de VGC, brengt de kinderopvang in Brussel in kaart. Het rapport focust op de capaciteit en de toegankelijkheid van de Brusselse kinderopvang van baby’s en peuters en geeft een beeld van het veld van de buitenschoolse kinderopvang in Brussel.

De VGC verspreidde het rapport naar de brede sector kinderopvang, inclusief naschoolse en buitenschoolse opvang en scholen. Heeft uw organisatie er geen ontvangen, neem contact op via gezin@vgc.be.

Dit is het 4e onderzoek dat een stand van zaken brengt van de Brusselse kinderopvang. Download het vorige onderzoeksrapport van 2016