Schoolgezondheidsbeleid secundair

Publicatiedatum drukwerk
Schoolgezondheidsbeleid secundair
Bent u op zoek naar inspiratie en initiatieven rond gezondheid op uw school?

De brochure 'Schoolgezondheidsbeleid secundair onderwijs' geeft leerkrachten en directies inspiratie voor het uitwerken van de lessen en acties rond gezonde voeding en beweging, rond middelengebruik, welbevinden en seksualiteit en relaties. Ook veiligheid en eerste hulp komen aan bod.