Brede School in Brussel: 1 + 1 is meer dan 2

Publicatiedatum drukwerk
Deze publicatie is niet te bestellen. U kunt ze wel downloaden.

Kinderen en jongeren groeien op in een samenleving die steeds complexer wordt. In Brussel spelen daarnaast ook maatschappelijke uitdagingen zoals meertaligheid, diversiteit, sociale ongelijkheid en armoede een rol.

Deze grootstedelijke realiteit heeft tot gevolg dat kinderen en jongeren heel wat competenties nodig hebben om hun leven en hun omgeving mee vorm te geven. Om hen al deze competenties mee te geven is er nood aan een integrale en gecoördineerde samenwerking tussen onderwijs, welzijn, jeugd, sport, cultuur, zorg … Steeds meer scholen, organisaties en lokale overheden raken overtuigd van de kracht die een Brede School kan hebben in het realiseren van maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren.

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) biedt hierin inhoudelijke ondersteuning met zijn Platform Brede School Brussel.