Inschrijven in Brussel 2024-2025: Affiche basisonderwijs

Publicatiedatum drukwerk
Inschrijven in Brussel 2024-2025: Affiche basisonderwijs

Affiche voor de inschrijvingen in het Nederlandstalig kleuter- en lager onderwijs in Brussel voor het schooljaar 2024-2025.

Hang de affiche op een plaats waar veel ouders langskomen. Herinner hen er zo aan dat ze hun kind op tijd moeten inschrijven voor het schooljaar 2024-2025.

Je kan de gedrukte affiche vanaf januari gratis (bij)bestellen of een digitale versie downloaden.