Inschrijven in Brussel basisonderwijs

Publicatiedatum drukwerk
Je kind inschrijven in het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel?
Inschrijven in Brussel basisonderwijs
Inschrijven in een Nederlandstalige kleuter- of lagere school, voor het schooljaar 2020-2021?

Op deze flyer vindt u wanneer u wat moet doen.

Hebt u andere vragen zoals 'Hoe kiest u een school? Hoe leert u scholen kennen? Waar vindt u een overzicht van alle scholen? Waar zijn er vrije plaatsen? Klachten? Hulp nodig?' U vindt alle antwoorden op www.inschrijveninbrussel.be.