Behoeften op het gebied van vrijetijdsbesteding van de Brusselse jeugd met een functiebeperking

Publicatiedatum drukwerk
Deze publicatie is niet te bestellen. U kunt ze wel downloaden.

In 2009 liet De Vlaamse Gemeenschapscommissie een wetenschappelijk onderzoek uitvoeren naar de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren met een functiebeperking.

De onderzoekers deden de volgende vaststellingen:

  • Tijdens het schooljaar blijkt dat slechts 50% van de kinderen participeert aan vrijetijdsactiviteiten; zwemmen en jeugdbeweging zijn het meest populair, culturele activiteiten komen nauwelijks aan bod.
  • Tijdens vakanties participeert 49% van de kinderen niet.
  • Kampen en speelpleinen hebben het meeste deelnemers.
  • Ouders vragen een uitbreiding van het aanbod.

Daarnaast geeft het onderzoek een overzicht van drempels en randvoorwaarden op volgende gebieden:

  • kansarmoede
  • beschikbaarheid/bruikbaarheid
  • mobiliteit
  • sociale aanvaarding
  • communicatie
  • inclusief/categoriaal aanbod en het belang van trajectbegeleiding