Conceptbegeleiding stadsvernieuwingsproject Slachthuizen-site en Erasmushogeschool Brussel

Publicatiedatum drukwerk
Conceptbegeleiding stadsvernieuwingsproject Slachthuizen-site en Erasmushogeschool Brussel

Team BRUT en Karbon realiseerden de conceptstudie, voor het ontwerp van een stadsvernieuwingsproject op de sites van de Slachthuizen (l'Abattoir) en Erasmushogeschool Brussel. De VGC kreeg hiervoor een subsidie van de Vlaamse overheid.
De conceptstudie gaat dieper in op het mogelijke programma van publieke en private voorzieningen en leidt tot een masterplan. Daarin staan deelprojecten die een kader van publieke ruimte vormen, en een aantal zones waar gebouwen of open ruimtes ontwikkeld kunnen worden.