Vlaams Sociale bescherming flyer voor Brussel_2022

Publicatiedatum drukwerk
Max. 20 exemplaren aan te vragen.
Vlaams Sociale bescherming flyer voor Brussel_2022

In Brussel kan u ervoor kiezen om aan te sluiten bij de Vlaamse sociale bescherming. Die geeft zorgbudgetten aan zorgbehoevende mensen, betaalt voor rolstoelen en andere loophulpmiddelen en investeert
in zorgvoorzieningen zoals woonzorgcentra. Meer info leest u in de flyer. U kan deze downloaden of bestellen (gratis).