n Brussel - naar homepage

Publicaties

Erfgoed

Plein met witgeverfde stammen van bomen

Er bestaat een hardnekkig misverstand. Als we de dingen sneller doen, houden we meer tijd over voor onszelf. Toch blijkt het tegendeel. Als we de dingen sneller doen, doen we meer en houden we gewoon evenveel tijd over voor onszelf, met het verschil dat we meer gestresseerd zijn. Dit boekje is ook een handige fietsgids.

Cover In Brussel ge(s)maakt

Bent u benieuwd naar de (ware) oorsprong van Brusselse klassiekers als witloof, spruitjes, bloedpens… ? Ontdek het voor slechts 17,95 euro in het boek In Brussel ge(s)maakt.

Cover Schatten van mensen

Schatten van mensen zet persoonlijke verhalen over ambacht, traditie en performing arts in de kijker. U kunt de publicatie gratis afhalen bij de VGC of Citizenne.

Meer publicaties op www.erfgoedcelbrussel.be

Kunsten

Offroad - trajecten voor kunstenaars

Offroad, trajecten voor kunstenaars is een brochure over trajectsubsidies voor kunstenaars, een beleidslijn binnen het kunstenbeleid van de VGC.

Stedelijk beleid

Stadspiratie

Benieuwd naar de adviezen, bevindingen en conclusies die voortvloeiden uit Stadspiratie?

Luchtfoto site. Titel: Conceptbegeleiding stadsvernieuwingsproject Slachthuizen-site en Erasmushogeschool Brussel. conceptstudie (definitieve versie juni 2015) i.o.v. de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Bruk + Karbon

Conceptstudie stadsvernieuwingsproject Slachthuizen-Erasmushogeschool Brussel

Detailzicht op een kaart. Titel: Voorstudie stadsvernieuwingsproject Brussel - Eindrapport

De VGC zette haar schouders onder een project voor stadsvernieuwing, op de sites van de Slachthuizen en Erasmushogeschool Brussel. In 2013 deed Cosmopolis in opdracht van de VGC een voorbereidend onderzoek, samen met BUUR en Idea Consult.

Welzijn

Twee voetballende jongens. Tekst in beeld: genieten zonder limieten

Deze brochure bundelt het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren met een functiebeperking.

Zorg voor elkaar

Wat biedt de Vlaamse Sociale Bescherming u als Brusselaar?

Pages