n Brussel - naar homepage

Publicaties

Stedelijk beleid

Stadspiratie

Benieuwd naar de adviezen, bevindingen en conclusies die voortvloeiden uit Stadspiratie?

Luchtfoto site. Titel: Conceptbegeleiding stadsvernieuwingsproject Slachthuizen-site en Erasmushogeschool Brussel. conceptstudie (definitieve versie juni 2015) i.o.v. de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Bruk + Karbon

Conceptstudie stadsvernieuwingsproject Slachthuizen-Erasmushogeschool Brussel

Detailzicht op een kaart. Titel: Voorstudie stadsvernieuwingsproject Brussel - Eindrapport

De VGC zette haar schouders onder een project voor stadsvernieuwing, op de sites van de Slachthuizen en Erasmushogeschool Brussel. In 2013 deed Cosmopolis in opdracht van de VGC een voorbereidend onderzoek, samen met BUUR en Idea Consult.

Welzijn

Twee voetballende jongens. Tekst in beeld: genieten zonder limieten

Deze brochure bundelt het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren met een functiebeperking.

Zorg voor elkaar

Wat biedt de Vlaamse Sociale Bescherming u als Brusselaar?

Pages