n Brussel - naar homepage

Reglementering

De VGC kent financiële ondersteuning voor jeugdwerkprojecten toe op basis van onderstaand reglement.

Reglement

Sinds februari 2012 geldt een nieuw reglement ter ondersteuning van jeugdwerkprojecten. Dit reglement heeft tot doel de creativiteit en de daadkracht van kinderen en jongeren op te sporen. We willen aan de hand van deze financiering innoverende initiatieven voor de jeugd stimuleren, door meer kansen te scheppen en originele inspanningen te ondersteunen.

Beoordeling

Elk project dat via de uitgebreide procedure loopt wordt beoordeeld door de jeugdraad. De jeugdraad baseert zich hiervoor op 5 handvaten (Impact, Doelgroep, Context, Begroting en Methode). Via het bestand onderaan vind je meer informatie.

 

Vermelding VGC

Initiatieven die ondersteuning krijgen, moeten in alle vormen van communicatie de Vlaamse Gemeenschapscommissie als ondersteunende overheid vermelden. Richtlijnen zijn te vinden op de website van de VGC-huisstijlgids en Brusselbazaar.

Verslagdossier

Uiterlijk drie maanden na afloop van het project moet u een verslagdossier (evaluatieformulier) indienen, dat een inhoudelijk en financieel verslag én bijhorende facturen bevat.

De uitbetaling van een projectsubsidie hoger dan 500 euro gebeurt voor negentig procent vóór de start van de activiteit. Het saldo van tien procent volgt na ontvangst van het verslag.