n Brussel - naar homepage

Subsidies lokale en regionale jeugdwerkinitiatieven

Dit reglement is bedoeld om elk degelijk aanbod aan jonge Brusselaars een kans te geven en ontwikkelingen op gang te brengen.

Niet elke vereniging kan bij de VGC om geld komen aankloppen, gezien bepaalde criteria voor subsidiëring gelden.
Die criteria vindt u in de verordening voor het ondersteunen van het vrijetijdsaanbod binnen het jeugdbeleid en vooral in het reglement zelf.

In het kort

  • één sterk vereenvoudigde jaarlijkse subsidieaanvraag bij de VGC Jeugddienst
  • 3 categorieën van lokaal en regionale jeugdwerkinitiatieven
  • mogelijkheid tot een bijkomende subsidie voor een werking in kansarme gebieden en/of leden met een functiebeperking
  • startsubsidie voor nieuwe jeugdwerkinitiatieven