n Brussel - naar homepage

Reglementering

Wat is de reglementering rond de toekenning van trajectsubsidies voor kunsten?

Reglement toekenning trajectsubsidies kunsten

 

Op basis van de verordening nr. 03/01 houdende subsidies voor kunsten (pdf) kent de VGC een subsidie toe.

Het specifieke reglement voor kunstprojecten vindt u in Hoofdstuk 3 van het uitvoeringsbesluit van de verordening houdende subsidies voor kunsten (pdf) en de bijhorende toelichtingsnota (pdf).

Dit gebeurt ook binnen het kader van het Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 van de Algemene Directie Cultuur, Jeugd en Sport van de VGC. Specifieke beleidsaccenten binnen de huidige legislatuur (2014-2019) kunt u terugvinden in de Beleidsnota 2014-2019 Cultuur, jeugd en sport (PDF) en in de Bijdrage aan de visienota van de Vlaamse minister van Cultuur (PDF).

 

Welk verslag dien je in na afloop?

Verslagen worden verwacht drie maand na afloop van het project, traject of kalenderjaar (voor jaarwerkingen). Alle verslagen bevatten zowel een inhoudelijk als financieel overzicht van het geheel van de gesubsidieerde werking. Meer specifieke uitleg vind je in deze bijlage (word).