n Brussel - naar homepage

Subsidies voor welke sectoren?

Wanneer komt u in aanmerking voor subsidiëring?

Om voor subsidiëring door de VGC in aanmerking te komen, moet uw organisatie kunnen aantonen dat het initiatief, waarvoor u een subsidieaanvraag indient, minstens aan de volgende criteria voldoet:
- Nederlandstalig georganiseerd zijn en hoofdzakelijk het Nederlands gebruiken in de werking en in de communicatie
- bijdragen tot de welzijnsverhoging van ieder die gebruik wenst te maken van de Nederlandstalige welzijnsvoorzieningen in het Brussels hoofdstedelijk gewest door het
aanbieden van hulp- en dienstverlening;
- rekening houden met de Brusselse grootstedelijke context;
- aansluiten bij de beleidsopties Welzijn van de VGC.