Rommelspeelplaatsen bouwen. Gespreksbanken in een opvallende kleur, waar je met iemand een andere taal kan oefenen. En meer ruimte in het jeugdwelzijnswerk, om de wachtlijsten weg te werken. Dat zijn slechts enkele ideeën die we als Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) tijdens ons participatietraject Stadspiratie verzamelden bij jullie, burgers, bezoekers en organisaties van Brussel. En die ideeën inspireren ons meerjarenplan 2021-2025.

 

 

We stippelen ons beleid voor de komende jaren uit in een meerjarenplan. Met Stadspiratie wilden we van 28 januari tot 4 juli 2020 zo veel mogelijk Brusselaars samen brengen om dat plan mee vorm te geven. Iedereen kon daarom ideeën indienen: op het drietalige onlineplatform www.stadspiratie.be, met postkaarten, op groepsbijeenkomsten en in onlinesessies. Bedankt voor jullie enthousiasme: ondanks de coronacrisis ontvingen we maar liefst 1.130 ideeën voor de stad!

Het rapport van Stadspiratie met de ideeën en aanbevelingen van en voor Brusselaars kun je online lezen of downloaden.

Benieuwd waar al die ideeën over gaan? Meer informatie vind je op www.stadspiratie.be.