De VGC wil de komende jaren meewerken aan Brussel als co-city, een stad die we samen maken.

Door directe inspraak van de stadsgebruikers in het beleid. Door actief ruimte te bieden aan de burgermaatschappij en burgerparticipatie in al zijn vormen. Met ruimte voor klassieke en vernieuwende instrumenten, als verrijking voor onze representatieve democratie. Met oog voor nieuwe burgerbewegingen, voor de commons, voor het klassieke middenveld maar ook voor mensen en doelgroepen die momenteel nog niet aan bod komen. Zo bevorderen we de sociale cohesie en de innovatieve kracht van de stad.

Bij de voorbereiding en de opmaak van het strategisch meerjarenplan maken we werk van een ambitieus inspraak- en participatietraject, waarbij we burgers, middenveld en lokale besturen betrekken. We investeren uitdrukkelijk in het inclusieve karakter van dit traject en het gebruik van innovatieve participatiemethodieken.

Binnenkort vindt u hier meer informatie over Stadspiratie.

Geef dan uw e-mailadres op.