n Brussel - naar homepage

Subsidie aanvragen

De subsidies voor jeugdwerkprojecten zijn gekoppeld aan bepaalde voorwaarden. Je kunt ze aanvragen via snelle of een uitgebreide procedure.

Projecten die in aanmerking komen

Een projectaanvraag kan één keer herhaald worden of over twee werkjaren gespreid zijn. Activiteiten die louter vermaak of vertier nastreven (fuiven, feesten, eetfestijnen, recepties etc.) ontvangen geen financiering.

Ondersteuning mag nooit aanleiding geven tot het maken van winst. Bij subsidiëring kan de gevraagde ondersteuning maximaal negentig procent van de projectuitgaven bedragen.

Vrijwilligers kunnen zich voor een aanvraag laten bijstaan door de gepaste lokale of regionale beroepskracht of door de jeugddienst.

Gebruik voor uw aanvraag onderstaand formulier.

Snelle procedure

De snelle procedure geldt voor projecten van lokaal particulier jeugdwerk. Deze projecten (maximum 1.000 euro) beogen de promotie en de bekendmaking van een jeugdwerkinitiatief en een ruimere werving van leden en publiek.

Een aanvraag en vereiste documenten indienen moet ten laatste zes weken (42 dagen) voor de start van het project.

De administratie controleert de aanvragen en brengt een advies uit, waarna het bevoegd collegelid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie beslist over de toekenning van een subsidie.

Uitgebreide procedure

De uitgebreide procedure is van toepassing voor projecten van het particulier jeugdwerk, de lokale overheden en andere organisaties voor zover zij doel- en doelgroepgericht jeugdwerkactiviteiten ontwikkelen.

De werkgroep beleid van de jeugdraad adviseert deze projecten in de loop van de maand van indiening. Het voltallig College of het bevoegd collegelid van de VGC neemt een definitieve beslissing over toekenning van subsidies. Deze procedure neemt een tweetal maanden in beslag, waarna u uitsluitsel krijgt.

Er zijn zes vaste indiendata voor de projectaanvraag, afhankelijk van de startdatum van de activiteiten:

  • Startdatum van het project: periode vanaf 1 april - Uiterste indiendatum: 5 februari
  • Startdatum van het project: periode vanaf 1 juni - Uiterste indiendatum: 5 april
  • Startdatum van het project: periode vanaf 1 augustus - Uiterste indiendatum: 5 juni
  • Startdatum van het project: periode vanaf 1 oktober - Uiterste indiendatum: 5 augustus
  • Startdatum van het project: periode vanaf 1 december - Uiterste indiendatum: 5 oktober
  • Startdatum van het project: periode vanaf 1 februari - Uiterste indiendatum: 5 december