n Brussel - naar homepage

Subsidie aanvragen

De huursubsidie kan jaarlijks aangevraagd worden na afloop van een werkjaar (loopt van 1 september tot 31 augustus van het volgend jaar).

De volgende aanvraag geldt dus voor het werkjaar 2016-2017 en kan ingediend worden tot 30 september 2017.

Behandeling en uitbetaling aanvraag

Na een advies van de sportraad volgt een collegebesluit voor de toekenning van de subsidie. De organisatie/instelling ontvangt een schriftelijke bevestiging van het toegekende subsidiebedrag, waarna de uitbetaling volgt.

Vanaf het werkjaar 2017-2018 worden de huursubsidies toegekend volgens een nieuw reglement. Alle informatie over dit nieuw reglement en de verschillende subsidievormen vindt u hier.