n Brussel - naar homepage

Subsidie aanvragen

Hoe vraagt u een subsidie aan en hoe gebeurt de uitbetaling?

De subsidieaanvraag gebeurt via het aanvraagformulier en moet ten laatste zes weken voor aanvang van de activiteit de administratie van de VGC bereiken:
    VGC-sportdienst
    Emile Jacqmainlaan 135
    1000 Brussel

Bij de aanvraag hebben we oog voor het voorgestelde subsidiebedrag op basis van het gevraagde bedrag en de begroting van uw project.

Vanaf een bedrag van 500 euro wordt het voorstel ook voorgelegd aan de VGC-sportraad. Het collegelid bevoegd voor sport ontvangt het advies en neemt vervolgens de uiteindelijke beslissing. Hierna brengen we u per brief op de hoogte.

Verslag en uitbetaling

De uitbetaling van de subsidie gebeurt na afloop van het project en dit na ontvangst van een ingevuld verslagformulier. Uiterlijk drie maanden na afloop van het project moet de VGC-sportdienst over dit verslag kunnen beschikken.

Vanaf het werkjaar 2017-2018 worden de subsidies voor sportprojecten toegekend volgens een nieuw reglement. Alle informatie over dit nieuw reglement en de verschillende subsidievormen vindt u hier.