Coronapremie voor individuele cultuurwerkers

Het Brusssels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse overheid lanceren een coronapremie voor individuen die werken in de culturele sector.

Personen die wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen een premie aanvragen bij het  Brussels Hoofdstedelijk Gewest, via Actiris of via de Vlaamse Overheid, via het departement CJM.

Uitgesloten van deze steun zijn personen die beroep hebben gedaan of gaan doen op de federale maatregel van het tijdelijk overbruggingsrecht voor zelfstandigen in het kader van covid-19.
Let op: het gaat wel degelijk over een andere premie, aan telkens andere voorwaarden gebonden. Om de aanvragers te gidsen in de twee mogelijkheden vindt u hieronder de verschillen terug.

De premie wordt niet automatisch toegekend. Hij wordt aangevraagd via een officieel formulier, uitgegeven door de toekennende overheid. Alle noodzakelijke documenten moeten als bewijs meegestuurd worden bij de aanvraag.

Aanvragen van de coronapremie bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vóór 16 augustus 2020, 23.59 uur via Actiris. 

Info: bel naar het gratis nummer 0800 35 123 of mail naar artist@actiris.be.

Aanvragen van de coronapremie bij de Vlaamse overheid 

Vóór 31 augustus 2020, 15.00 uur via de  digitale applicatie op de website (bij 'Hoe en wanneer aanvragen').
Info: bel naar het gratis nummer 1700 of stuur een e-mail via het contactformulier.

Hieronder vindt u een overzicht/vergelijking tussen beide overheden met betrekking tot de noodzakelijke voorwaarden i.v.m. de aanvraag voor een cultuurcoronapremie.

Waar zit het verschil?

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woonplaats

Domicilie in het Brussels Gewest op het moment van de aanvraag of tussen 13 maart en 31 mei 2020.

Begrip cultuurwerker

U werkt in de culturele sector als

  • zelfstandige
  • in loondienst

U heeft minstens 1 bezoldigde prestatie geleverd bij een operator die afhangt van de paritaire comité’s 227, 303, 304 en 329 of in 322 met code “046”, “495”, ”015” (kleine vergoedingsregeling - KVR - telt niet)

Wanneer was u actief?

Minstens 1 prestatie geleverd in de periode 13 maart 2019 - 13 maart 2020

Referteperiode en inkomen

13 maart - 31 mei 2020
3 schalen: netto inkomen optellen uit werk, zelfstandige activiteit of vervangingsinkomens

< 775 euro: max 1.500 euro premie
van 775 euro < 1550 euro:  max 1.000 euro premie
van 1.550 euro <3.100 euro: max 500 euro premie

  • Vervangingsinkomens zijn: werkloosheidsuitkeringen, leefloon, pensioen, inkomsten uit covid-19 maatregelen

Uiterste indiendatum

16 augustus 2020, 23.59 uur

Vlaamse overheid

Woonplaats

U woont in het Vlaams of Brussels gewest (ID) op het moment van de aanvraag.
 

Begrip cultuurwerker

U werkt in de culturele sector als:

  • zelfstandige/eenmanszaken – lijst van nacebel codes
  • in loondienst  paritaire comité’s 304, 200, 227, 303 en 329

U bent professioneel actief in de Vlaamse cultuursector (geen vrijwilligers of amateurs). Zelfstandigen zijn niet in faillissement op 13 maart 2020.
 

Wanneer was u actief?

Tijdens de eerste jaarhelft van 2020

Referteperiode en inkomen

April, mei, juni 2020
Bruto inkomen optellen uit werk of zelfstandige activiteit  of vervangingsinkomens

< 4.877,16 euro:  max. 1.500 euro premie

  • Vervangingsinkomens zijn: werkloosheidsuitkeringen, leefloon.
  • U heeft nog geen gebruik gemaakt of gaat dit niet doen van de verschillende compensatiemaatregelen op federaal en regionaal niveau voor covid-19.
  • Vakantiegeld en naburige rechten moet u niet mee optellen
     

Uiterste indiendatum

31 augustus 2020, 15 uur