Dienst Ondersteuning Bibliotheken in Brussel

De dienst Ondersteuning Bibliotheken in Brussel, kortweg OBiB, ondersteunt de openbare Nederlandstalige bibliotheken in Brussel.

Het netwerk van 20 Nederlandstalige openbare bibliotheken wordt op technisch én inhoudelijk vlak ondersteund door de dienst Ondersteuning Bibliotheken in Brussel (OBiB), een operationele dienst van de algemene directie Cultuur, Jeugd, Sport van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. OBiB ontwikkelt en ondersteunt in samenwerking met de bibliotheken leesbevorderende activiteiten en educatieve projecten.

20 Brusselse Nederlandstalige openbare bibliotheken én 1 lidkaart.

Wie lid is van één van deze 20 bibliotheken, kan in alle bibliotheken lenen. Het netwerk heeft een gemeenschappelijke publiekscatalogus.

Wie nieuwsgierig is naar het aanbod van de Brusselse bibliotheken, zoals de Boekenbende en de anderstalige collectie, kan terecht op www.brusselsebibliotheken.be