© Philippe Debroe

Subsidies en dienstverlening voor erfgoed in Brussel

Erfgoedcel Brussel is een aanspreekpunt voor wie aan de slag wil met het veelzijdige Brusselse roerend en immaterieel erfgoed. Informeren, kennis uitwisselen en samenwerken rond het cultureel erfgoed lopen als rode draden door onze werking.

Nieuwe verordening als subsidiekader voor cultureel-erfgoedorganisaties en cultureel-erfgoedprojecten 

Sinds 1 januari 2023 is er een nieuwe verordening in voege die de subsidies regelt voor organisaties en projecten binnen het domein van het cultureel erfgoed. Als we spreken over cultureel erfgoed hebben we het over het immaterieel en roerend erfgoed.  

De voorwaarden voor subsidiëring zijn: 
1° het Brussels cultureel erfgoed staat centraal; 
2° de activiteiten vinden voornamelijk plaats in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad; 
3° de activiteiten richten zich naar een in hoofdzaak Brussels publiek; 
4° in alle communicatie, ook tijdens de activiteiten, wordt minstens het Nederlands gebruikt. Daarnaast kunnen andere talen functioneel gebruikt worden.  

SUBSIDIES

© Jonathan Sommereyns

Subsidies voor cultureel-erfgoedprojecten

Dien een subsidieaanvraag in op 1 april of 1 oktober

© Jonathan Sommereyns

Subsidies voor projecten van lokale erfgoedgemeenschappen

Dien een subsidieaanvraag in maximaal 8 weken voor de start van het project en maximaal 1 keer per jaar

© Jonathan Sommereyns

Subsidies voor cultureel-erfgoedorganisaties 

Erfgoedorganisaties die een structurele en dienstverlenende werking rond erfgoed hebben kunnen subsidies vragen voor hun werking. Cultureel-erfgoedorganisaties kunnen een werkingssubsidie voor het volgende werkjaar aanvragen uiterlijk 15 november van het jaar voorafgaand. 

PROJECTENOVERZICHT

Inspiratie opdoen? Bekijk de erfgoedprojecten van de afgelopen jaren

© Jonathan Sommereyns

DIENSTVERLENING

Erfgoedcel Brussel is een aanspreekpunt voor wie aan de slag wil met het veelzijdige Brusselse roerend en immaterieel erfgoed. De erfgoedcel biedt de Brusselse erfgoedzorger een gevarieerde waaier aan ondersteuning, om zo een kwaliteitsvolle erfgoedzorg en erfgoedontsluiting te stimuleren. Wil je je projectideeën aftoetsen? Dan mag je ons altijd contacteren. 

Ondersteuning

Advies

Je kan steeds bij de Erfgoedcel Brussel terecht met ideeën, voorstellen, vragen. Als ze zelf niet de nodige expertise in huis heeft, verwijst de erfgoedcel je graag door naar organisaties en personen die je verder kunnen helpen.

Vorming

De Erfgoedcel Brussel organiseert regelmatig vormingen, die aansluiten bij de noden en de vragen uit het veld. Dit kan gaan over behoud en beheer of publiekswerking. Ook niet-erfgoedorganisaties kunnen aansluiten.

Communicatie

Een duidelijke en heldere communicatie is één van de fundamenten van een geslaagd erfgoedproject. Ook hier kan de Erfgoedcel Brussel een helpende hand bieden, o.a. via de website en de nieuwsbrief.

Uitleendienst 

De Erfgoedcel Brussel leent (museum)technisch materiaal uit aan Brusselse erfgoedzorgers. Zoek je iets specifieks? Raadpleeg dit materialenoverzicht gericht op erfgoedorganisaties.

 

© Jonathan Sommereyns