© Philippe Debroe

Subsidies en dienstverlening voor erfgoed in Brussel

Erfgoedcel Brussel is een aanspreekpunt voor wie aan de slag wil met het veelzijdige Brusselse roerend en immaterieel erfgoed. Informeren, kennis uitwisselen en samenwerken rond het cultureel erfgoed lopen als rode draden door onze werking.

Subsidies erfgoedprojecten voortaan via het digitaal subsidieloket

Via het digitaal subsidieloket van de VGC kan je subsidies aanvragen voor erfgoedprojecten en de stand van zaken van je subsidiedossier volgen.

Wil je een subsidie aanvragen en heb je nog geen account?
Neem dan contact op met de Erfgoedcel.
Of heb je vragen over deze nieuwe manier van werken, laat het ons ook gerust weten.

Eerstvolgende datum voor indiening: 
zaterdag 1 oktober 2022 voor projecten die starten vanaf de eerste jaarhelft van 2023.

Recente beslissingen