Subsidie voor erfgoedprojecten: indientermijn 1 oktober 2021

Initiatiefnemers die een project ontwikkelen waarbij de duurzame zorg en de ontsluiting van het cultureel erfgoed centraal staan, kunnen hiervoor een subsidie vragen.

Het project:

  • focust op het Brussels erfgoed;
  • vindt plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • richt zich tot een Nederlandstalig publiek;
  • geeft blijkt van een kwalitatieve omgang met het erfgoed.

Meer info?

U kan de volledige verordening cultureel erfgoed terugvinden in de rechtermarge.

Het aanvraagdossier voor een erfgoedproject wordt ingediend ten laatste op:

  • 1 april voor projecten die plaatsvinden in de tweede helft van hetzelfde jaar;
  • 1 oktober voor projecten die plaatsvinden in de eerste jaarhelft van het volgende jaar.

Dien de aanvraag op tijd in met een volledig en voldoende gemotiveerd dossier, een realistische planning en een doorzichtige begroting.

De administratie controleert de ontvankelijkheid en de volledigheid van het dossier.
Daarna geeft de werkgroep Erfgoed een advies over alle ingediende dossiers.

De administratie en de werkgroep leggen hun advies voor aan het College van de VGC, dat de uiteindelijke beslissing neemt over de subsidiëring.

De periode tussen de indiendatum en de beslissing van het College bedraagt gemiddeld vier maanden.

Het subsidiebedrag wordt bepaald door de adviezen, de kwaliteit en de uitstraling van het project, het gevraagde subsidiebedrag en de ter beschikking zijnde kredieten.

In alle vormen van communicatie wordt de VGC vermeld als subsidiërende overheid, volgens de richtlijnen van de huisstijlgids van de VGC.

Indienperiode

02-04-2021
-
02-10-2021