Subsidie voor erfgoedprojecten van lokale erfgoedgemeenschappen

Lokale erfgoedgemeenschappen die een project ontwikkelen kunnen hiervoor een subsidie vragen. De Verordening bepaalt dat een lokale erfgoedgemeenschap een gemeenschap is die bestaat uit erfgoedvrijwilligers die een bijzondere waarde hechten aan het lokaal cultureel erfgoed, en die dat erfgoed willen behouden en doorgeven aan toekomstige generaties.

Het project:

  • focust op het Brussels erfgoed;
  • vindt voornamelijk plaats in Brussel;
  • richt zich hoofdzakelijk tot een Brussels publiek;
  • gebruikt in alle communicatie en tijdens de activiteiten minstens het Nederlands. Daarnaast kunnen andere talen functioneel gebruikt worden.

Meer info

U kan de volledige verordening cultureel erfgoed terugvinden in de rechtermarge.

Het aanvraagdossier voor een erfgoedproject van een lokale erfgoedgemeenschap wordt ingediend minimaal 8 weken voor de start van het project. Het gevraagde subsidiebedrag mag niet meer bedragen dan 3.000 EUR. Een erfgoedgemeenschap kan jaarlijks maximaal 1 aanvraag doen. 

Dien de aanvraag op tijd in met een volledig en voldoende gemotiveerd dossier, een realistische planning en een duidelijke begroting.

De administratie controleert de ontvankelijkheid en de volledigheid van het dossier en geeft een advies over het ingediende dossier. Dat advies wordt voorgelegd aan het College van de VGC, dat de uiteindelijke beslissing neemt over al dan niet subsidiëring.

De periode tussen de indiendatum en de beslissing van het College bedraagt gemiddeld vier maanden.

Het subsidiebedrag wordt bepaald door de adviezen, de kwaliteit en de uitstraling van het project, het gevraagde subsidiebedrag en de ter beschikking zijnde kredieten.

In alle vormen van communicatie wordt de VGC vermeld als subsidiërende overheid, volgens de richtlijnen van de huisstijlgids van de VGC.

 

Indienperiode

09-01-2023
-
31-12-2023