Subsidie voor jaarwerking erfgoed: 2024

Organisaties die een structurele en dienstverlenende werking rond cultureel erfgoed hebben en die een netwerkrol opnemen, kunnen voor hun werking een subsidie vragen.  

De werking:

  • focust op het Brussels erfgoed;
  • vindt voornamelijk plaats in Brussel;
  • richt zich hoofdzakelijk tot een Brussels publiek;
  • gebruikt in alle communicatie en tijdens de activiteiten minstens het Nederlands. Daarnaast kunnen andere talen functioneel gebruikt worden.

De werking wordt beoordeeld op basis van volgende criteria: 

  • de netwerkrol die de organisatie opneemt in Brussel en de mate waarin die een meerwaarde is voor het erfgoedbeleid van de VGC;
  • de kwaliteit van de aanwezige kennis en expertise en de mate waarin die gedeeld wordt met het Brusselse erfgoedveld en/of een Brusselse erfgoedgemeenschap;
  • de wijze waarop actief aan de slag gegaan wordt met de grootstedelijke uitdagingen;   
  • de kwaliteit van de inhoudelijke werking, de concrete en realistische uitwerking van de doelstellingen;
  • de kwaliteit van het zakelijk beleid. 

Meer info:

Het aanvraagdossier voor een subsidie van de werking van een erfgoedorganisatie wordt ingediend ten laatste op 15 november van het jaar voorafgaand.

Dien de aanvraag op tijd in met een volledig en voldoende gemotiveerd dossier, een realistische planning en een duidelijke begroting.

De administratie controleert de ontvankelijkheid en de volledigheid van het dossier. Daarna geeft de werkgroep Erfgoed een advies over de ingediende dossiers. De administratie en de werkgroep leggen hun advies voor aan het College van de VGC, dat de uiteindelijke beslissing neemt over al dan niet subsidiëring. Het subsidiebedrag wordt bepaald door de adviezen, de kwaliteit en de uitstraling van de werking, het gevraagde subsidiebedrag en de ter beschikking zijnde kredieten.

In alle vormen van communicatie wordt de VGC vermeld als subsidiërende overheid, volgens de richtlijnen van de huisstijlgids van de VGC.

U kan de volledige verordening cultureel erfgoed terugvinden in de rechtermarge.

Indienperiode

31-08-2023
-
15-11-2023