Kunstenaars in de klas

Kunstenaars in de klas

‘Jonge hersenen moeten brede inspiratie krijgen’, Peter Adriaenssens kinderpsychiater

Via het nieuw initiatief Kunstenaars in de klas wil de VGC kansen geven aan kunstenaars, kunstcollectieven en kunstinstellingen om aan de slag te gaan in het Brussels secundair onderwijs en kunst een plaats te geven binnen de schoolmuren en -uren.

Kunstenaars in de klas wil de gelegenheid bieden aan jongeren om te proeven van de kracht van verbeelding en zo op een andere manier te leren kijken naar de wereld. Ze worden aangemoedigd hun talenten te ontdekken en ook in te zetten. De focus ligt op de kunstenaar/initiatiefnemer die aan het werk gaat in partnerschap met de school.
De matchmaker zal kunstenaars en scholen mee inspireren om zo samen een project op maat tot stand te brengen.

Kunstenaars in de klas is een initiatief van de VGC Kunsten en Onderwijs i.s.m. vzw Lasso.

Projectoproep - het reglement in een kort overzicht

Waarom?

 • VGC wil dat elke jongere in aanraking komt met kunst tijdens de schooltijd.

Wie kan indienen?

 • Brusselse kunstenaars, kunstenaarscollectieven of kunstenorganisaties i.s.m. Nederlandstalige secundaire school in Brussel
 • Alle studierichtingen en onderwijsniveaus komen in aanmerking.
 • Een secundaire school kan zelf niet indienen.

Practisch:

 • Aanvraag ingediend door initiatiefnemer.
 • Per project voor schooljaar 2021-2022: één aanvraag.
 • Initiatiefnemer kan meerdere aanvragen insturen, wel telkens met een andere school.
 • Max. 10.000 euro per project (min. 80% naar verloning kunstenaar).
 • Enkel kosten die rechtstreeks gelieerd zijn aan de initiatieven komen in aanmerking voor subsidie
Kunstenaars in de klas

Eerste goedgekeurde projecten

Beslissing juli 2021:
- Leon vzw - kunstenaar Seppe Baeyens i.s.m. de Cardijnschool - 9.860 euro
- MUS-E Belgium vzw  i.s.m. hetHoofdstedelijk Instituut Anneessens-Funck  - 9.000 euro. 

Meer info

Goed om weten

 • De initiatiefnemer is officieel gevestigd in het BHG
 • De aanvraag gebeurt in het Nederlands.
 • De initiatiefnemer dient een dossier in voor een kunstproject i.s.m. een NL secundaire school in Brussel (engagementsverklaring).
 • Uitgevoerd tijdens schooljaar 2021-2022, tijdens de lesuren (ev. uitstappen en/of toonmomenten buiten lesrooster)

Criteria 

 • Wijze waarop de kunstenaar de leerlingen zal engageren.
 • Cv initiatiefnemer (affiniteit met educatie).
 • Correcte verloning van de kunstenaar (min. 80% subsidiebedrag) + het voorziene urenpakket op school. Het initiatief is geen ‘klassieke kunstprojectweek’ maar eerder een langdurige aanwezigheid van de kunstenaar die artistieke interventies in/naast/onder de lessen integreert.
 • Beschrijving mogelijke meerwaarde van de kunstenaarsbenadering om de leermogelijkheden te versterken.
 • Beschrijving van het engagement van de school om de LK en LLN te motiveren (vrije keuze welke lessen).

Hoe en wanneer indienen

 • Aanvraag indienen uiterlijk 3 maanden voor start project (vroegste startdatum: 15 september 2021) Geen vaste indiendata.
 • Aanvragen worden behandeld in de volgorde van indiening.
 • De administratie kan ingediende projecten onontvankelijk verklaren.
 • Een jury adviseert de projecten op basis van criteria.
 • Bevoegd collegelid kent op basis van het gemotiveerde advies de subsidie toe. (afwijking mogelijk)
 • Toekenningen tot de uitputting van het voorziene krediet op de begroting.

Een matchmaker werd aangesteld door de VGC en kan de kunstenaars en de leerkrachten ondersteunen bij de projecten.

BELANGRIJK: aan de school wordt geen financiële bijdrage gevraagd voor deelname aan het project ‘kunstenaars in de klas’.

Info en/of hulp nodig?

Heb je een algemene vraag voor de VGC?
Of zit je vast met je idee en heb je nood aan iemand die je een duw kan geven in de juiste richting? Heb je nood aan andere hulp? Zoals bv. je een goed voorstel maar je vindt niet onmiddellijk een school?

Aarzel niet ons te contacteren. 
VGC kunsten
kunstenaarsindeklas@vgc.be
02 563.05.21

Matchmaker
Karlien en Nikolas: 0479 27 07 25
info@kunstenaarsindeklas.be

Hieronder vind je een algemene tekst, het reglement, het aanvraagformulier en een FAQ.