Kunstenhuis Gallait 80

Ruimte voor kunstenaars

Brussel is een stad voor kunstenaars. Alleen ontbreekt soms de fysieke ruimte om te creëren, samen te werken met andere kunstenaars en artistiek werk te tonen. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) stelt daarom een herenhuis in Schaarbeek ter beschikking voor artistieke creatie.

De VGC is vandaag op zoek naar kunstenorganisaties of kunstenaars die in het herenhuis Gallaitstraat 80 in Schaarbeek de volgende drie jaar een werking voor kunstenaars willen ontwikkelen.
Het herenhuis ligt naast gemeenschapscentrum De Kriekelaar en is eigendom van de VGC. Door de aard van het gebouw en de inrichting, is het in de eerste plaats gericht op beeldende kunst, nieuwe media en (voornamelijk akoestische) muziek.

De VGC stelt het gebouw ter beschikking aan kunstenorganisaties die de werking van meerdere kunstenaars overkoepelen en er een werking willen uitbouwen. Na een open oproep wees het College het beheer voor de periode januari 2018 - december 2020 toe aan de Koekelbergse Alliantie van Knutselaars (K.A.K.).

Kunstenhuis Gallait 80