Subsidies kunstenaars in de klas (voor individuen): schooljaar 2024-2025

Jonge hersenen moeten brede inspiratie krijgen’, Peter Adriaenssens kinderpsychiater

Via het initiatief Kunstenaars in de klas wil de VGC kansen geven aan kunstenaars, kunstcollectieven en kunstinstellingen om aan de slag te gaan in het Brussels secundair onderwijs en kunst een plaats te geven binnen de schoolmuren en -uren.

Kunstenaars in de klas wil de gelegenheid bieden aan jongeren om te proeven van de kracht van verbeelding en zo op een andere manier te leren kijken naar de wereld. Ze worden aangemoedigd hun talenten te ontdekken en ook in te zetten. De focus ligt op de kunstenaar/initiatiefnemer die aan het werk gaat in partnerschap met de school. 

Kunstenaars in de klas is een initiatief van de VGC Kunsten en Onderwijs i.s.m. vzw Lasso

Projectoproep - het reglement in een kort overzicht

Belangrijk: voor het schooljaar 2024-2025 kan er enkel ingediend worden voor een project in het 1ste semester (september-december).


Waarom

 • de VGC wil dat elke jongere in aanraking komt met kunst tijdens de schooltijd.

Wie kan indienen

 • Brusselse kunstenaars, kunstenaarscollectieven of kunstenorganisaties i.s.m. Nederlandstalige secundaire school in Brussel
 • Alle studierichtingen en onderwijsniveaus komen in aanmerking.
 • Een secundaire school kan zelf niet indienen.

Praktisch

 • Aanvraag ingediend door initiatiefnemer.
 • Per project voor het schooljaar: één aanvraag.
 • Initiatiefnemer kan meerdere aanvragen insturen, wel telkens met een andere school.
 • Max. 10.000 euro per project (min. 80% naar verloning kunstenaar).
 • Enkel kosten die rechtstreeks gelieerd zijn aan de initiatieven komen in aanmerking voor subsidie
 • De initiatiefnemer is officieel gevestigd in het BHG
 • De aanvraag gebeurt in het Nederlands.
 • De initiatiefnemer dient een dossier in voor een kunstproject i.s.m. een NL secundaire school in Brussel (engagementsverklaring).
 • Het project moet doorgaan tijdens de lesuren (ev. uitstappen en/of toonmomenten buiten lesrooster)

Criteria

 • Wijze waarop de kunstenaar de leerlingen zal engageren.
 • Cv initiatiefnemer (affiniteit met educatie).
 • Correcte verloning van de kunstenaar (min. 80% subsidiebedrag) + het voorziene urenpakket op school. Het initiatief is geen ‘klassieke kunstprojectweek’ maar eerder een langdurige aanwezigheid van de kunstenaar die artistieke interventies in/naast/onder de lessen integreert.
 • Beschrijving mogelijke meerwaarde van de kunstenaarsbenadering om de leermogelijkheden te versterken.
 • Beschrijving van het engagement van de school om de LK en LLN te motiveren (vrije keuze welke lessen).

Hoe en wanneer indienen

 • Aanvraag indienen via het subsidieloket (start via knop rechts bovenaan deze pagina)-
 • Uiterlijk 3 maanden voor de start het project indienen (vroegste startdatum: 15 september)
 • Geen vaste indiendata
 • Voor projecten die starten in september 2023, wordt er aangeraden in te dienen ten laatste 10 juni 2023

Matchmaker

 • Charlotte Willems ondersteunt/begleidt als matchmaker de kunstenaars en de leerkrachten bij de projecten.
 • Je kan vrijblijvend contact met haar opnemen via matchmaker@vgc.be.

Goed om weten

 • Aanvragen worden behandeld in de volgorde van indiening.
 • De administratie kan ingediende projecten onontvankelijk verklaren.
 • Een jury adviseert de projecten op basis van criteria.
 • Bevoegd collegelid kent op basis van het gemotiveerde advies de subsidie toe. (afwijking mogelijk)
 • Toekenningen tot de uitputting van het voorziene krediet op de begroting
 • Aan de school wordt geen financiële bijdrage gevraagd voor deelname aan het project ‘kunstenaars in de klas’.

Info 

Voor de matchmaking tussen kunstenaar en school neem je contact op met Charlotte Willems: matchmaker@vgc.be

Voor algemene vragen aan de administratie neem je contact op met VGC kunsten: kunstenaarsindeklas@vgc.be

Een algemene tekst, het reglement en een FAQ vindt u in de rechterkolom bij de documenten.

Indienperiode

01-05-2024
-
10-06-2024