Supportculture

Supportculture: steun voor de Brusselse cultuursector

fr | en

De Brusselse regering wil de cultuursector, die zwaar getroffen is door de coronacrisis, zo goed mogelijk ondersteunen en verlengt daarom de steunmaatregelen.

Culturele en creatieve organisaties die al eens de premie ter waarde van 2.000 euro kregen, krijgen nu automatisch hetzelfde bedrag nog eens toegekend. Maar ook wie deze premie nog niet aanvroeg, kan nog tot 4.000 euro krijgen.

En ben je cultuurwerker en werk je voor of achter de schermen van een culturele organisatie? Dan heb je kans op deze ondersteuning. Ook als je al eerder de 'covid-19 cultuurpremie' aanvroeg en kreeg.

Check alle (nieuwe) voorwaarden!

Ⓒ VGC - Kabinet Pascal Smet

De aanvraag verloopt via Actiris - uiterlijk op 22/11!

De aanvraag verloopt via Brussel Economie en Werkgelegenheid - uiterlijk op 23/11!

De premie voor de cultuurwerker

De premie voor een creatieve of culturele organisatie

De premie voor de cultuurwerker

De premie voor een creatieve of culturele organisatie

Premie voor de cultuurwerker

Voor wie

Je hebt nog geen gebruik gemaakt van andere bestaande steunmaatregelen en je werkt bij een werkgever in een sector die afhangt van een opgenomen paritair comité. (zie FAQ)

Hoe zit het in elkaar? Wat kan je met wat combineren? En waar moet je op letten?

 • Werk je voor of achter de schermen van een cultuurhuis? En behoort je werkgever tot één van de paritaire comités?
  Dan heb je kans op een premie tot max. 2.000 euro, afhankelijk van je inkomen tussen 1/06 en 30/09/2020.
 • Heb je vorige keer ingediend én kreeg je de ‘uitzonderlijke covid-19 premie’ voor de eerste periode (13/03 – 31/05)?
  Dan kan je nu ook gebruik maken van dit verlengd aanbod en indienen voor de tweede periode (1/06 – 30/09).
  Check zeker nog eens de huidige voorwaarden.
  Nieuw is:
  • toevoeging pc 200
  • hoger bedrag dat je mag ontvangen hebben uit beroeps- of vervangingsinkomen (5.000 euro netto voor de vier maanden)
 • Heb je vorige keer ingediend en werd je enkel geweigerd op basis van het paritair comité 200 waartoe je werkgever (behoort(de))?
  Dan kan je nu opnieuw indienen omdat dit paritair comité is toegevoegd aan de lijst.
 • Heb je vorige periode niet ingediend?  
  Dan kan je nu je kans wagen! Mail eerst naar artist@actiris.be – zij bezorgen je de info en voorwaarden van de eerste periode (13/03 – 31/05).

Indienen uiterlijk op 22/11/2020 via het aanvraagformulier van Actiris

Let op! Wens je in te dienen voor de eerste periode, dan moet je eerst contact nemen met Actiris (via artist@actiris.be) – zij bezorgen je het juiste formulier voor deze aanvraag met alle informatie en voorwaarden voor deze periode.

Hoeveel bedraagt de premie

 • Voor de periode van 1/06 tot 30/09/2020
  • max 2.000 euro
   indien je tussen 1/06 en 30/09/2020 niet meer dan 3.000 euro netto hebt ontvangen uit beroepsactiviteiten of vervangingsinkomsten (zie FAQ)
  • max 1.500 euro
   indien je tussen 1/06 en 30/09/2020 niet meer dan 4.000 euro netto hebt ontvangen uit beroepsactiviteiten of vervangingsinkomsten
  • max 1.000 euro
   indien je tussen 1/06 en 30/09/2020 niet meer dan 5.000 euro netto hebt ontvangen uit beroepsactiviteiten of vervangingsinkomsten
 • Voor de periode 13/03 tot 31/05:
  • max 1.500 euro
   indien je tussen 13/03 en 31/05 niet meer dan 775 euro netto  hebt ontvangen uit beroepsactiviteiten of vervangingsinkomsten
  • max 1.000 euro
   indien je tussen 13/03 en 31/05 niet meer dan 1.550 euro netto hebt ontvangen uit beroepsactiviteiten of vervangingsinkomsten
  • max 500 euro
   indien je tussen 13/03 en 31/05 niet meer dan 3.100 euro netto hebt ontvangen uit beroepsactiviteiten of vervangingsinkomsten

Goed om te weten

 • Cultuurwerkers met de laagste inkomsten (3.000 en 4.000 euro netto) zullen voorrang krijgen.
 • De andere werknemers zullen een premie ontvangen voor zover het voor deze maatregel uitgetrokken budget het toelaat.

Voor alle informatie

Voor alle informatie over voorwaarden, uitsluitingen, nodige documenten, infopunt: één adres = ACTIRIS 

Voor wie meer wil lezen

Een lijst met mogelijke vragen: FAQ. 

Premie voor een creatieve of culturele organisatie

Voor wie

Elke instelling uit de creatieve en culturele Brusselse sector zonder winstoogmerk die tussen 0 en 5 (maximum) voltijdse equivalenten (VTE's) in dienst heeft en onder één van de volgende NACE-BEL codes valt (zie FAQ).

Hoe zit het in elkaar? Wat kan je met wat combineren? En waar moet je op letten?

 • Organisaties die al eerder een ‘Covid-19 cultuurpremie’ van 2.000 euro kregen, hoeven niets te doen zij krijgen automatisch nog eens 2000 euro.
 • Heb je nog niet eerder aangevraagd, grijp deze tweede kans voor een aanvraag van  4.000 euro.
 • Kwam je vorige keer niet in aanmerking, misschien deze keer wel!
  Nieuw  is = niet over overgebrachte winsten of niet-toegewezen reserves beschikken van meer dan 5.000 euro bij de afsluiting van de rekeningen op 31 december 2019. (vorige keer was dit 2.000 euro).

Indienen uiterlijk op 23/11 via het aanvraagformulier van Brussel Econonie en Werkgelegenheid

Goed om te weten

De premie kan niet worden gecumuleerd met een andere COVID-crisispremie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaanderen of Wallonië, noch met middelen uit de noodfondsen van de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap.

Voor alle informatie

Voor alle informatie over voorwaarden, uitsluitingen, nodige documenten, infopunt: één adres = Brussel Economie en Werkgelegenheid

   

  Voor wie meer wil lezen

  Een lijst met mogelijke vragen: FAQ.

  De aanvraag verloopt via Actiris - uiterlijk op 22/11!

  De aanvraag verloopt via Brussel Economie en Werk - uiterlijk op 23/11!