Lokaal cultuurbeleid dienstverlening

Ondersteuning voor gemeenten erkend in het decreet

De VGC stimuleert de samenwerking tussen de gemeentelijke cultuurdienst, de gemeentelijke bibliotheek en het lokale gemeenschapscentrum bij de uitvoering van het cultuurbeleidsplan.
De VGC voorziet een actieve ondersteuning bij de voorbereiding, opmaak en uitvoering van de gemeentelijke cultuurbeleidsplannen. Ze hecht daarbij belang aan de samenwerking tussen de lokale partners, participatie en de mate waarin de plannen inspelen op de omgeving. De VGC legt deze cultuurbeleidsplannen ook voor aan de Vlaamse Gemeenschap. De gemeentelijke plannen moeten afgestemd zijn op de VGC-beleidsplannen én omgekeerd.

De VGC ondersteunt de gemeenten bij de uitvoering van hun lokaal cultuurbeleid. Ze is een verbindingsfiguur tussen de culturele domeinen en partners, en tussen de verschillende overheidsniveaus. Ze ondersteunt het overleg van de Brusselse cultuurbeleidscoördinatoren.

Ondersteuning voor gemeenten niet erkend in het decreet

De VGC voert een politiek van voortdurende sensibilisering van zowel het gemeentebestuur als het lokale werkveld voor een erkenning in het decreet lokaal cultuurbeleid. De VGC-cultuurbeleidscoördinator begeleidt de gemeenten bij de opmaak van het dossier voor de instap in het lokaal cultuurbeleid. Ondertussen zijn achttien Brusselse gemeenten volledig ingestapt in het decreet lokaal cultuurbeleid.