Lokaal cultuurbeleid subsidies

Het decreet lokaal cultuurbeleid voorziet de overdracht van Vlaamse subsidies naar de VGC voor gemeenschapscentra, het streekgericht bibliotheekbeleid, de hoofdstedelijke bibliotheek Muntpunt en de werkingsmiddelen voor het lokaal cultuurbeleid.

De werkingsmiddelen voor het lokaal cultuurbeleid bedragen jaarlijks 327.000 euro. De VGC verdeelt deze middelen over alle Brusselse gemeenten, erkend of niet, op basis van het aantal inwoners.

Het lokaal cultuurbeleid van 6 juli 2012 bepaalt de inhoudelijke criteria: gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereik van kansengroepen. In gemeenten die nog geen erkenning op zak hebben gaan de werkingsmiddelen naar de gemeenschapscentra.

Daarnaast verdeelt de VGC jaarlijks 19.500 euro voor de lokale 11 julivieringen.