Kunst in opdracht

Wanneer de VGC bouwt of renoveert, creëert een kunstenaar er een (permanent) kunstwerk. Het resultaat is specifiek geënt op de architectuur, de omgeving, het sociale weefsel van de locatie. Gebruikers kiezen mee de kunstenaar en vervullen een belangrijke rol in de het formuleren van de opdracht, de dialoog met de kunstenaar en het publiek.

De VGC heeft reeds jaren aandacht voor kunstintegratie in haar gebouwen waarbij hedendaagse kunst gecombineerd wordt met een renovatie- of bouwproject. Met deze beleidskeuze toont VGC haar engagement in het opwaarderen van de (semi)openbare ruimte in Brussel.