Staycation: extra ondersteuning

De VGC beschikt over een uitleendienst waar u als organisatie gratis materiaal kan aanvragen en huren. In de catalogus van de VGC uitleendienst vind u allerlei materialen, van sport en audiovisueel materiaal tot tafels, stoelen en zitkubussen.
Als u voor de eerste keer materiaal wilt lenen, moet u zich registreren.

Ondersteuning door gemeentebestuur

Vindt uw initiatief plaats op het grondgebied van één gemeente of enkele gemeenten? Neem dan zeker contact op met het gemeentebestuur om uw ideeën te bespreken. Gemeenten beschikken over heel wat informatie, materiaal of andere mogelijkheden. Voor het gebruik van de openbare ruimte moet u bij hen toestemming vragen. Soms hebben ze interessante projectoproepen, subsidies of gelijkaardige projecten die aansluiten bij uw idee. De gemeente kan u bovendien helpen uw initiatief te koppelen aan andere ideeën of bestaande acties. Partnerschappen maken trouwens meer kans in de Staycationoproep.
Volgende diensten van de Brusselse gemeenten zijn op de hoogte van de VGC-Staycationoproep en staan u graag te woord.

Waar kan ik mijn activiteit in openlucht het beste organiseren?

Als u denkt aan een activiteit in de openbare ruimte of gewoon in openlucht, vraag dan zo vroeg mogelijk advies aan uw gemeentebestuur. Die kan u tips geven voor interessante plekken, zowel op het openbare domein als op privédomein, en u informeren over de beperkingen van sommige plaatsen. Want de meest gekende pleinen of parken zijn niet altijd de makkelijkste om aan te vragen, en ook niet altijd de beste om iets te organiseren.

Dit is een lijst van zowel openbare pleinen als braakliggende gronden die beschikbaar zijn voor de zomer van 2021. De gemeente of de eigenaar is bereid om deze plekken tijdelijk te laten gebruiken. Deze lijst werd gemaakt door Perspective Brussels, het Brussels Bureau voor Stadsplanning. Neem rechtstreeks contact op met de eigenaar of de beheerder van de ruimte.

Moet ik een vergunning aanvragen?

Ja. Voor gebruik van zowel de openbare ruimte als een privédomein, moet u een vergunning aan de lokale overheid vragen voor tijdelijk gebruik ervan. Gaat het om openbaar domein van het Gewest, dan moet u die overheid om toestemming vragen. Voor een aantal parken is het Leefmilieu Brussel verantwoordelijk en voor sommige stukken langs het kanaal is het de Haven van  Brussel.

Houdt rekening met de termijn van de aanvraag. In deze tabel vindt u de termijnen van de meeste  gemeentebesturen. De aanvraag kan zeer vlot gaan voor een speelstraat in een gemeente die voor speelstraten al een reglementair kader heeft. Maar voor evenementen is altijd een advies van de politie nodig en soms ook van de brandweer. Daarom kunnen termijnen variëren van 15 dagen voor een speelstraat tot drie maanden voor een groot evenement in de openbare ruimte. Neem zo snel mogelijk contact op met de overheid die deze ruimte beheert, ook als uw project nog niet af is. Dit zijn de diensten van de Brusselse gemeenten voor de vergunningsaanvraag.

Kan ik voor mijn Staycationproject ook subsidies aanvragen bij andere organisaties?

Ja, dat kan. U moet de bedragen die u bij andere instanties aanvraagt, vermelden in de begroting die als bijlage bij de Staycation BXL-aanvraag worden ingediend.

Waar kan ik nog subsidies aanvragen voor Staycation?

Dat hangt ervan af of uw project aan de voorwaarden van andere projectoproepen voldoet. Hierbij enkele suggesties: