Subsidie voor de begeleiding van regionale cultuur-, jeugd- en sportorganisaties op vlak van organisatieontwikkeling

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) zet zich samen met heel wat cultuur- jeugd en sportorganisaties in voor een beter Brussel.
Veel organisaties starten met de uitwerking van hun eigen straffe toekomstplan voor Brussel voor de komende jaren.

Om ze op weg te helpen, organiseerde de VGC op 26 mei een inspirerende webinar ‘Ready or not’ door trendwatcher Tom Palmaerts voor alle geïnteresseerde organisaties.
Op 6 oktober volgde het tweede deel en konden cultuur-, jeugd- en sportorganisaties deelnemen aan verschillende workshops in de Beursschouwburg. De inhoud van de workshops waren bedoeld om te inspireren en om organisaties te ondersteunen bij de opmaak van hun meerjarenbeleidsplan en om te werken naar een kwaliteitsvol organisatiebeleid. Een greep uit het aanbod: cijfers over Brussel, impact in je toekomstplan, financieel meerjarenplannen, versterken van je bestuur en hen betrekken bij het beleidsplanningsproces, zelfevaluatie en bijsturen, gedeelde ambities binnen je werking, het beleidsplanningsproces van A tot Z, samenwerken met partnerorganisaties, je organisatie verkopen met je straf plan ...

Wil jij verder aan de slag met deze inhouden?  Wil je je organisatie versterken en/of een plan maken op maat van jouw organisatie en van Brussel? Vraag jouw subsidie aan ten laatste op 20 november voor een ondersteuning op maat van jouw organisatie. Elke aanvraag die aan de voorwaarden voldoet, kan tot maximum 5.000 euro krijgen.

Aan de rechterkant vind je een lijst van organisaties die ondersteuning bieden op het vlak van bestuurlijke capaciteit, om sterke plannen te maken voor de organisatie of werking in Brussel, en om het zakelijk beheer van de vzw te versterken. Ze bestaat uit organisaties waar we zelf al mee samenwerkten, aangevuld met verwijzingen door partnerorganisaties. De lijst is niet-exhaustief, noch bindend. Het staat je dus vrij om bij andere organisaties aan te kloppen voor een ondersteuning op jullie maat.

Indienperiode

08-10-2020
-
20-11-2020