© The City is our Playground

Amateurkunsten en Sociaal-culturele praktijken

De Brusselse amateurkunsten en sociaal-culturele praktijken kunnen rekenen op de ondersteuning van de VGC.

Subsidies

Staycation BXL - project Summer swim
© Splash Brussel vzw

Subsidies voor jaarwerkingen van lokale organisaties

De Vlaamse Gemeenschapscommissie erkent en subsidieert de jaarwerking van lokale organisaties voor amateurkunsten en sociaal-culturele praktijken.

Staycation BXL - project ZomerZotheid
© Lokaal dienstencentrum De Rotonde

Subsidie voor sociaal-culturele en amateurkunstenprojecten

De Vlaamse Gemeenschapscommissie stimuleert en subsidieert projecten rond gemeenschapsvorming en artistieke praktijken.

Oudergem-Parc du Bergoje
© Sophie Nuytten

Subsidies voor de jaarwerking van regionale en bijzondere organisaties

De Vlaamse Gemeenschapscommissie erkent en subsidieert de werking van regionale en bijzondere organisaties voor amateurkunsten en sociaal-culturele praktijken.

Elke subsidieaanvraag wordt bij voorkeur ingediend via het digitale subsidieloket van de VGC. Niet iedereen kan dit digitale platform gebruiken. Daarom blijft het mogelijk om subsidies per mail of via de post aan te vragen.