Aanbod medewerkers kinderdagverblijven

Vormingsaanbod

Het open aanbod van Opgroeien in Brussel is gratis en superdivers! Je vindt er verschillende soorten bijscholingen: cursussen, intervisies, labo's, etc. en verschillende thema's om je te verdiepen in de wereld van kinderen, ouders, begeleiders. Er zijn vormingen voor zowel leidinggevenden, pedagogisch coaches, kinderbegeleiders en andere medewerkers.

Alle Nederlandstalige gezinsinitiatieven in Brussel die erkend zijn door Kind en Gezin kunnen zich inschrijven. Concreet gaat dit om kinderopvang van baby’s en peuters, IBO’s en organisaties uit de preventieve gezinsondersteuning, zoals consultatiebureaus en ontmoetingsplaatsen Baboes. Voor de kinderopvang van baby’s en peuters en peuters geldt dat locatie is aangesloten bij het Lokaal Loket Kinderopvang Brussel.

Verken het kalenderaanbod in de brochure Vormingsaanbod KDV, januari-juni 2020 en kies de bijscholingen bij jullie leerbeleid passen. Inschrijven kan via het digitaal inschrijvingsloket. De inschrijvingen voor het aanbod van het najaar lopen van 15 mei tot en met 15 juni, de inschijvingen voor het voorjaar van 15 november tot en met 15 december.
De vormingen die dit najaar nog lopen vind je eveneens terug op het inschrijvingsloket of in de brochure Open aanbod, september-december 2019.

Advies en begeleiding op maat

Heb je een vraag en vind je niet meteen een antwoord in ons vormingspakket ‘Open aanbod’? Vraag dan begeleiding op maat via jouw pedagogisch ondersteuner van Opgroeien in Brussel. Deze gratis dienstverlening gebeurt bij jullie op de werkvloer en in onderling overleg (individueel of in groep). Ontdek er alles over in de brochure Advies en begeleiding op maat.

Een greep uit de mogelijke vragen waarmee we je kunnen helpen:

  • de omgang met een bepaalde leeftijdsgroep. Bijvoorbeeld met jonge kleuters in het IBO of de oudste peuters in het kinderdagverblijf?
  • moeilijk gedrag van kinderen?
  • de uitwerking van een bepaald thema met uw team? Bijvoorbeeld omgaan met meertaligheid, spelmateriaal ...?
  • video-coaching?
  • een lesgever voor een studiedag?
  • coaching voor leidinggevenden of pedagogisch coachen?
  • de ontwikkeling van uw leerbeleid?
  •  .....

Enkel Nederlandstalige gezinsinitiatieven in Brussel die erkend zijn door Kind en Gezin kunnen gebruik maken van deze dienstverlening. Concreet zijn dat Kinderopvang van baby’s en peuters, IBO’s en organisaties uit de preventieve gezinsondersteuning. Voor kinderopvang van baby’s en peuters geldt dat zij zijn aangesloten bij het Lokaal Loket Brussel én dat ze subsidies ontvangen vanaf Trap 2.

TT Voorlezen komt voor lezen

Opgroeien in Brussel werkte mee aan de ontwikkeling van de tentoonstelling ‘Voorlezen komt voor lezen’. Deze tentoonstelling rekt het begrip voorlezen breed uit en beschouwt de hele wereld als een boek…  De focus ligt op de vele kleine stapjes die tot lezen leiden.

De tentoonstelling is deze zomer en in het najaar te gast in verschillende Brusselse bibliotheken. Ontdek leuke en instant ideeën om met kinderen op innige leestocht te gaan en zo de grond te vereffenen voor levenslange boekenliefde: boeken lezen, maar ook gezichten lezen, foto’s lezen, beelden in de stad lezen…
Geniet mee van de mooie beelden en spannende verhalen thuis en in de stad.

MeMosnaQs

Een heerlijke en hapklare manier om pedagogische kwaliteit te meten.

De pedagogisch ondersteuners van Opgroeien in Brussel ontwikkelden 150 kant-en-klare opdracht- en reflectiekaartjes: MeMosnaQs.
Ze zijn een praktische vertaling van het zelfevaluatie-instrument dat Kind en Gezin samen met UGent en KULeuven uitwerkte om de pedagogische kwaliteit in de voorschoolse kinderopvang te evalueren en verbeteren.
 

Medewerkers kunnen de hapklare opdrachten uitvoeren in hun leefgroep met de kinderen of ouders. Andere opdrachten kan je in overleg met collega's doen. Alles is eenvoudig uitgelegd en de uitvoering vraagt weinig tijd. Zo kunnen kinderdagverblijven er zelfstandig mee werken.

Concrete uitleg over hoe je met het spel werkt lees je in de handleiding. In de woordenlijst vind je een verklaring van moeilijke woorden op de kaarten. Op sommige opdrachtkaarten verwijzen we naar een website. Info en bijlagen per dimensie vind je hieronder.

Meer info? Contacteer je regionaal ondersteuner of stuur een mail naar opgroeieninbrussel@vgc.be.

Hoe bestel je een doos MeMosnaQs?

Alle kinderdagverblijven in Brussel die aangesloten zijn bij het lokaal loket kunnen gratis een doos MeMosnaQs aanvragen bij hun regionaal ondersteuner. Andere geïnteresseerden kunnen de doos aankopen voor €35.

Heb je interesse?
Stuur dan een mail naar opgroeieninbrussel@vgc.be met vermelding van het aantal exemplaren, de naam van je organisatie en het adres waar we de doos naartoe mogen sturen. Stort €35 op BE82 0910 1205 1368 (BIC CODE: GKCCBEBB) op naam van Vlaamse Gemeenschapscommissie, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. Als mededeling bij de betaling noteer je “MeMosnaQs” + de naam van je organisatie. Zodra wij je betaling ontvangen hebben, verzenden we de doos.

Toegankelijk Nederlands

Als kinderdagverblijf kom je regelmatig in contact met ouders, kindjes of andere mensen die misschien nog maar een basiskennis Nederlands hebben.

Hoe pas je je folders, website of gesprekken aan zonder te vervallen in kindertaal?
De taaladviseur toegankelijk Nederlands van de VGC helpt jullie verder! Lees meer over de dienstverlening toegankelijk Nederlands.