Aanbod medewerkers PGO

Open vormingsaanbod

Het open aanbod van Opgroeien in Brussel is gratis en superdivers! Je vindt er verschillende soorten bijscholingen: cursussen, intervisies, labo's, etc. en verschillende thema's om je te verdiepen in de wereld van kinderen, ouders, begeleiders. Er zijn vormingen voor zowel leidinggevenden, pedagogisch coaches, kinderbegeleiders en andere medewerkers.

Alle Nederlandstalige gezinsinitiatieven in Brussel die erkend zijn door Kind en Gezin kunnen zich inschrijven. Concreet gaat dit om kinderopvang van baby’s en peuters, IBO’s en organisaties uit de preventieve gezinsondersteuning, zoals consultatiebureaus en ontmoetingsplaatsen Baboes. Voor de kinderopvang van baby’s en peuters en peuters geldt dat locatie is aangesloten bij het Lokaal Loket Kinderopvang Brussel.

Verken het kalenderaanbod in de brochure Open aanbod, september-december 2019 en kies de bijscholingen bij jullie leerbeleid passen. Inschrijven kan via het digitaal inschrijvingsloket. De inschrijvingen voor het aanbod van het najaar lopen van 15 mei tot en met 15 juni, de inschijvingen voor het voorjaar van 15 november tot en met 15 december.

Advies en begeleiding op maat

Heb je een vraag en vind je niet meteen een antwoord in ons vormingspakket ‘Open aanbod’? Vraag dan begeleiding op maat via jouw pedagogisch ondersteuner van Opgroeien in Brussel. Deze gratis dienstverlening gebeurt bij jullie op de werkvloer en in onderling overleg (individueel of in groep). Ontdek er alles over in de brochure Advies en begeleiding op maat.

Een greep uit de mogelijke vragen waarmee we je kunnen helpen:

  • de omgang met een bepaalde leeftijdsgroep. Bijvoorbeeld met jonge kleuters in het IBO of de oudste peuters in het kinderdagverblijf?
  • moeilijk gedrag van kinderen?
  • de uitwerking van een bepaald thema met uw team? Bijvoorbeeld omgaan met meertaligheid, spelmateriaal ...?
  • video-coaching?
  • een lesgever voor een studiedag?
  • coaching voor leidinggevenden of pedagogisch coachen?
  • de ontwikkeling van uw leerbeleid?
  •  .....

Enkel Nederlandstalige gezinsinitiatieven in Brussel die erkend zijn door Kind en Gezin kunnen gebruik maken van deze dienstverlening. Concreet zijn dat Kinderopvang van baby’s en peuters, IBO’s en organisaties uit de preventieve gezinsondersteuning.

Tentoonstelling Voorlezen komt voor lezen

Opgroeien in Brussel werkte mee aan de ontwikkeling van de tentoonstelling ‘Voorlezen komt voor lezen’. Deze tentoonstelling rekt het begrip voorlezen breed uit en beschouwt de hele wereld als een boek…  De focus ligt op de vele kleine stapjes die tot lezen leiden.

De tentoonstelling is deze zomer en in het najaar te gast in verschillende Brusselse bibliotheken. Ontdek leuke en instant ideeën om met kinderen op innige leestocht te gaan en zo de weg te effenen voor levenslange boekenliefde: boeken lezen, maar ook gezichten lezen, foto’s lezen, beelden in de stad lezen…
Geniet mee van de mooie beelden en spannende verhalen thuis en in de stad.

Toegankelijk Nederlands

Als PGO-organisatie kom je regelmatig in contact met ouders, kinderen of andere mensen die misschien nog maar een basiskennis Nederlands hebben.

Hoe pas je je folders, website of gesprekken aan zonder te vervallen in kindertaal?
De taaladviseur toegankelijk Nederlands van de VGC helpt jullie verder! Lees meer over de dienstverlening toegankelijk Nederlands.