Subsidie: Buitenschoolse kinderopvang

Samen met de Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang (IBO’s) wil de VGC een toegankelijk en kwaliteitsvol netwerk van opvanginitiatieven uitbouwen.

Een kwaliteitsvol, laagdrempelig en buurtgericht aanbod met een nest- en een webwerking staat centraal. Om dit aanbod uit te bouwen kunnen IBO’s een subsidie aanvragen voor capaciteitsuitbreiding, buurtgerichte opvang en projecten.

Aanvragen

Capaciteitsuitbreidingen voor buitenschoolse kinderopvang worden toegekend op basis van een projectoproep. Er loopt momenteel geen projectoproep.

Graag meer informatie? Neem contact op met entiteit Gezin

Reglementering

De Vlaamse Gemeenschapscommissie subsidieert organisaties met een werking buitenschoolse kinderopvang voor capaciteitsuitbreiding, buurtgerichte opvang en projecten.

Het subsidiereglement bepaalt:

  • de subsidiëringsvoorwaarden
  • de berekeningswijze van het subsidiebedrag
  • de procedureregels