Subsidie: Dringende opvangplaatsen in de kinderopvang baby's en peuters

VGC lanceert een oproep voor capaciteitsuitbreiding van dringende opvang in de kinderopvang van baby’s en peuters. Deze oproep richt zich tot organisatoren groepsopvang die nieuwe dringende opvangplaatsen (DOP) willen realiseren in Brussel. Een dringende opvangplaats is een plaats die vrijgehouden wordt voor een gezin dat binnen de maand behoefte heeft aan kinderopvang. Een dringende opvangplaats bestaat uit een trap 2A subsidie voor inkomenstarief aangevuld met een complement voor dringende opvang.

Vanuit de Vlaamse Overheid zal er een uitbreidingsronde voor dringende opvangplaatsen plaatsvinden in 2024 via het Agentschap Opgroeien. VGC wil via deze oproep overgaan tot een prefinanciering van deze kindplaatsen omwille van de hoge nood aan bijkomende dringende opvangplaatsen in Brussel.

De nieuwe plaatsen kunnen gerealiseerd worden vanaf januari 2022.

Aanvraag

Hoe doe je een aanvraag?

 • Vul het juiste aanvraagformulier in. Gebruik hiervoor uitsluitend het formulier dat ter beschikking gesteld wordt door VGC in de rechterkolom van deze webpagina.
 • Dien je aanvraag uiterlijk dinsdag 30 november in per e-mail naar gezin@vgc.be.

Hoe wordt je aanvraag beoordeeld?

Alle aanvragen naar aanleiding van deze oproep krijgen een beoordeling op 19 punten. Er wordt gescoord op basis van onderstaande criteria:

 • de behoefte aan dingende opvang (6 punten)
 • het organiseren van een pro-actief opnamebeleid gericht op dringende opvang (2 punten)
 • pedagogische omkadering (2 punten)
 • zorggarantie (3 punten)
 • andere vormen van samenwerking (3 punten)
 • prioritaire zone kinderarmoedebestrijdingsplan VGC 2021-2025 (3 punten)

Een motivering van de criteria vind je ook in de rechterkolom terug.

Reglementering

De Vlaamse Gemeenschapscommissie subsidieert organisatoren van groepsopvang en gezinsopvang voor baby's en peuters voor capaciteitsuitbreiding en projecten.

Het subsidiereglement bepaalt:

 • de subsidiëringsvoorwaarden
 • de berekeningswijze van het subsidiebedrag
 • de procedureregels

Indienperiode

29-10-2021
-
30-11-2021