Subsidie: Infrastructuur gezin

De Vlaamse Gemeenschapscommissie streeft naar voldoende, toegankelijke en kwaliteitsvolle infrastructuur op maat van gezinnen met (jonge) kinderen en aanstaande ouders.

Een kwaliteitsvolle werking gaat hand in hand met kwaliteitsvolle gebouwen en buitenruimten. De VGC stemt haar investeringsbeleid af op dat van de Vlaamse Gemeenschap. Voorrang gaat naar bouwprojecten die capaciteitsuitbreiding en multifunctioneel gebruik (geïntegreerde dienstverlening) beogen.

Aanvragen

U kunt bij de VGC terecht voor de aanvraag van een subsidie voor werken aan infrastructuur.

Graag meer informatie? Neem contact op met de entiteit Gezin.

Reglementering

De Vlaamse Gemeenschapscommissie subsidieert organisaties met een werking kinderopvang van baby’s en peuters, buitenschoolse kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning. De subsidies zijn voor bouwprojecten, tijdelijke huisvesting en verfraaiing.

Het subsidiereglement bepaalt:

  • de subsidiëringsvoorwaarden
  • de berekeningswijze van het subsidiebedrag
  • de procedureregels