Subsidie: Preventieve gezinsondersteuning

Samen met andere diensten voor (toekomstige) ouders en gezinnen willen we een toegankelijk en gedifferentieerd ondersteuningsnetwerk uitbouwen. Een kwaliteitsvol, laagdrempelig en buurtgericht aanbod staat hierin centraal.

Om dit aanbod uit te bouwen kunnen organiserende besturen preventieve gezinsondersteuning een subsidie aanvragen voor

  • de brede werking van hun initiatief
  • het opstarten van nieuwe locaties
  • voor specifieke modules en projecten

Ook partnerorganisaties en begeleidende organisaties die preventieve gezinsondersteuning aanbieden of begeleiden kunnen hiervoor subsidies aanvragen.

Aanvragen

U kunt bij de VGC terecht voor de aanvraag van subsidies voor een werking preventieve gezinsondersteuning.

Graag meer informatie? Neem contact op met de entiteit Gezin.

Reglementering

De Vlaamse Gemeenschapscommissie subsidieert organisaties met een werking preventieve gezinsondersteuning voor nieuwe locaties, brede werking en projecten.

Het subsidiereglement bepaalt:

  • de subsidiëringsvoorwaarden
  • de berekeningswijze van het subsidiebedrag
  • de procedureregels