Subsidies voor studiedagen Gezin

Organisaties kunnen subsidies aanvragen voor een studiedag.

Organisatoren van kinderopvang voor baby's en peuters, buitenschoolse opvang en preventieve gezinsondersteuning of partnerorganisaties kunnen een aanmoedigingssubsidie aanvragen voor het organiseren van studiedagen voor het hele team.

Aanvragen

U kan bij de VGC terecht voor het aanvragen van subsidies voor studiedagen.

Uw ingevuld aanvraagformulier stuurt u minstens twee maanden voor de studiedag, maar ten laatste op 15 september van het lopende jaar:

 • digitaal naar hanne.vranken@vgc.be
 • en/of ondertekend, per post naar
  Vlaamse Gemeenschapscommissie
  Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin
  Entiteit Gezin
  Emile Jacqmainlaan 135
  1000 Brussel

Reglementering

De Vlaamse Gemeenschapscommissie subsidieert studiedagen van organisaties met een werking op het vlak van kinderopvang voor baby’s en peuters, buitenschoolse kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning.

Het subsidiereglement bepaalt:

 • de subsidiëringsvoorwaarden
 • de berekeningswijze van het subsidiebedrag
 • de procedureregels